Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu.  (Dz 1728)

ZESPÓŁ RODZINNY POLSKIE NADZIEJE

W dn. 8 lipca (sobota) oraz 9 lipca (niedziela) br. na Mszach św. będzie grać i śpiewać zespół rodzinny „Polskie Nadzieje” z Windsor w Kanadzie. Zespół stara się kultywować polskie tradycje, muzykę i śpiew.

Występowali już w wielu kościołach, klubach polonijnych Kanady, USA, uświetniając uroczystości religijne i patriotyczne. Rok temu zaśpiewali po raz pierwszy w Polsce w czasie Światowych Dni Młodzieży.  W 2015 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu pod tytułem "Przebudzenie" o treści religijno-patriotyczno-emigracyjnej. Dbając o stały rozwój zespołu, służą Bogu, Ojczyźnie i Polonii.

Odsłon: 417