Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec Rodziców w intencji dzieci powstał jako efekt rekolekcji, które odbyły się w 2001 roku w Gdańsku-Oliwie. Rekolekcje zdominowane były modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie relacji rodzice - dzieci. Otwierając się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego, także i w naszej Parafii powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. Przy naszej parafii istnieje już 17 Róż.

W Pierwsze Piątki miesiąca na Mszy św. o godz. 07:00 p.m. zawieramy Maryi nowe Róże Rodziców, a po Mszy św. - wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec za dzieci.

Zapraszamy odwiedzić stronę internetową, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące Różańca Rodziców za dzieci.
http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z panią Beatą, tel.: 773-544-5031.

Opiekunem duchowym jest ks. Sergiusz.

Odsłon: 2016