Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca członkowie naszej Parafii podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Osoby te modlą się codziennie przez dziewięć miesięcy  "dziesiątką" Różańca za poczęte dziecko, aby narodziło się bez problemów.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Fryderyka Kubica.

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Odsłon: 2814