Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moja do bliźnich.  (Dz 163)

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Posługę duszpasterską w naszej Parafii sprawują księża zakonni z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (łac. Societas Christi Pro Emigrantibus Polonis, ang. Society of Christ Fathers - skrót: SChr) - zgromadzenie zakonne księży i braci, zwanych popularnie "chrystusowcami", powołał do życia w 1932 roku Sługa Boży kard. August Hlond. Współzałożycielem zgromadzenia jest o. Ignacy Posadzy SChr.


Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej: http://www.chrystusowcy.pl/

Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w USA i Kanadzie: http://www.tchr.us/

Czasopismo "Miłujcie się": http://www.milujciesie.org.pl/

Odsłon: 9591