Koronka do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa ta każdego dnia łączy miliony osób na całym świecie. Codziennie o godz. 15:00, w godzinie śmierci Jezusa, wierni powtarzają słowa koronki. Zgodnie z zapiskami s. Faustyny, Pan Jezus obiecał, że - o ile będzie to zgodne z Jego wolą - spełni prośby odmawiających tę modlitwę: "Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie".

Szczególne znaczenie ma godzina odmawiania modlitwy: "Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy".

"Dzienniczek" mówi o jeszcze jednej, szczególnej obietnicy Chrystusa: "Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem".
Koronka do Miłosierdzia Bożego jest już przetłumaczona na prawie wszystkie języki świata, w tym na narzecza afrykańskie.
Koronkę podyktował Pan Jezus św. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.

Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą." (Dz. 1731)

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego." (Dz. 687)

„Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę.” (Dz. 811)


Jak odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego?
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.


Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami i nad całym światem. 

Odsłon: 8472