Miłosierdzie Boże ratunkiem na czasy współczesne!

Wiek XX nazwany został najkrwawszym w dziejach. Dziś w świecie panuje grzech nienawiść, wojny, brak poszanowania godności człowieka, nieludzkie systemy władzy. Ludzie jakby zapomnieli o Miłości Miłosiernej Boga. Posługując się prostą zakonnicą, s. Faustyna Kowalska, Polką.

Bóg przypomina światu o przewadze miłości nad grzechem. Nakazuje głosić światu o niezgłębionym morzu Miłosierdzia Bożego, z którego czerpie się narzędziem ufności.  Jezus nakazuje s. Faustynie zapisywać objawienia w "Dzienniczku" i prosi, aby namalowano obraz z podpisem "Jezu ufam Tobie"; sam dyktuje sposób modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego,  i prosi o ustanowienie święta Miłosierdzia.

Kult Bożego Miłosierdzia rozszerzył się na cały świat m.in. przez Sługę Bożego Jana Pawła II, który ukończył ziemskie pielgrzymowanie  w wigilie Święta Miłosierdzia.

Odsłon: 5952