Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Kraków-Łagiewniki - 17.08.2002 r. Papież Jan Paweł II powierza świat Bożemu Miłosierdziu Na zakończenie homilii w Łagiewnikach w dniu 17 sierpnia 2002 roku, Papież Jan Paweł II powierzył świat Bożemu Miłosierdziu w następujących słowach wypowiedzianych w języku polskim:Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Translation in English:

God, merciful Father,
in Your Son, Jesus Christ, you have revealed your love
and poured it out upon us in the Holy Spirit, the Comforter,
We entrust to You today the destiny
of the world and of every man and woman.
Bend down to us sinners,
heal our weakness,
conquer all evil,
and grant that all the peoples of the earth
may experience your mercy.
In You, the Triune God,
may they ever find the source of hope.
Eternal Father,
by the Passion and Resurrection of your Son,
have mercy on us and upon the whole world!

Amen.

Translation in Spanish:

Dios, Padre misericordioso,
que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has
derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo, Consolador,
te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre.
Inclínate hacia nosotros,
pecadores; sana nuestra debilidad;
derrota todo mal;
haz que todos los habitantes
de la tierra experimenten tu misericordia,
para que en ti,
Dios uno y trino,
encuentren siempre la fuente de la esperanza.
Padre eterno,
por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo,
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Amén.

Translation in Slovak:

Pán Boh , lutostivy Otec
Ukázal sin am Tvoju lásku
Cez Tvojho syna Ježiša Christa
A naplnil si nás s nou cez sveteho ducha našeho stražcu.
Zverujeme Ti dnes budicnost
Celeho sveta a každeho muža a ženy.
Naklon sa k nám vynnikom,
Zahoj naše slabosti.
Dovol všetkym ludom na svete prežiť Tvoju milosť.
U Teba Pane Bože možerne stále nájsť naádej.
Vecny Otec, cez znovonarodenie Tvojho syna
May zmylovanie nad nami a celym svetom.
Amen.

Translation in Croation:

Bože Milostivi Oče
u Tvojem Sinu, Isusu Kristu, Ti si otkrito Svoju lujubav
i dao tu ljubav nama u svjetom duhu utješiteli.
Mi povjeravamo Tebi sudbinu svijeta i od svakog
ljudskog bića.
Dođi nama griješnicima
izliječi naše slabosti
pobjedi sve zlo
i dozvoli da svi ljudi na svijetu
osjete Tvoju milost.
U Tebi Bože
oni će naci izvor nade.
Vječni Oče,
kroz uskrsnuće Tvoga Sina
imaj milosti na nas i cijeli svijet.
Amen

Translation in Hungarian:

Istenünk, könyörületes Atyánk,
A Te fiadban, Jézus Kristusban tártad fel
Elöttünk szeretetedet és halmoztál el bennünket vele
A Szent Lélek által.
Irgalmas Istenünk, mi rád bizzuk az egész világ és
Minden ember sosát.
Hajolj le hozzánk bünösökhöz,
Gyogyitsd meg gyengeségünket,
Győzz le minden rosszat
És add hogy minden ember a földön
Áterezhesse a Te jóságodat.
Te benned, Szentháromságban találják meg a remény forrásat.
Örök Atya,
Jézus kinszenvedése a Szent Fiad feltámadasa áltar
Légy könyörületes hozzank és az egész vilagra.
Amen

Translation in Chinese:

神,憐憫的天父
因你愛子耶穌基督的原故,你已彰顯你的大愛,藉聖靈保惠師降臨於我
們中間。我們今天將世界及世界上每一個人的將來交託於你手。
你向我們罪人屈身,醫治我們的軟弱,戰勝惡魔,你允許世人去經歷你的
憐憫,在你三為一體真神的裹面,願世人能尋找到希望的源頭。
永在的父,因你兒子的復活與大愛,願你的憐憫臨到我們及這世界。
Amen

Translation in Russian:

В заключение проповеди в Лагевниках 17 августа 2002 года
Папа Иоан Павел II поручает мир Божьему Милосердию
в следующих словах, произнесённых по-польски:

Боже, Отче Милосерный, объявивший Свою любовь
в Твоём Сыне Исусе Христе
и выливший её на нас в Духе Святом, Утешителе,
Тебе поручаем сегодня судьбы мира и каждого человека.
Склонись над нами, грешниками,
вылечи нашу слабость,
побори всякое зло,
позволь всем жителям земли
почуствовать Твоё Милосердие,
дабы в Тебе, Триединый Боже,
всегда находили источник надежды,
Отче Предвечный,
для скорбной муки и воскресения Твоего Сына
имей милосердие для нас и всего мира.
Aмen

Odsłon: 6338