Wiedz córko Moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w Rany Moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie Mojej Męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko. (Dz1184)


List ks. bpa Daniela Conlon_angielski
admin/pliki/1751_Pilgrimage Church Designation.pdf
List ks. bpa Daniela Conlon_polski
admin/pliki/1751_List ks. bpa Conlona_polski.pdf
1

ROK MIŁOSIERDZIA 2015/2016

Z radością pragnę poinformować, iż Ks. Biskup Daniel R. Conlon, Ordynariusz diecezji Joliet desygnował nasze Sanktuarium na kościół stacyjny Jubileuszu Miłosierdzia. W załączniku po prawej stronie umieszczony jest list ks. Biskupa ustanawiający naszą świątynię miejscem pielgrzymkowym tego roku i zyskania odpustów.

Uroczystości otwarcia Drzwi Świętych Roku Miłosierdzia w naszym Sanktuarium dokona w dniu 8 grudnia o godz. 7:00pm Ks. Ryszard Głowacki, TChr Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają
”.   Ps 103

Tak modli się psalmista, oddając niejako całą treść tego, czym jest Boże Miłosierdzie.  Nic tak nie jest nam potrzebne, jak Boże Miłosierdzie – ta miłość łaskawa, współczująca, kierująca na drogę ku świętości. Patrząc na obraz Miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, w głębi duszy możemy usłyszeć to, co słyszała święta Siostra Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą.” (Dz. z. II). Kto szczerym sercem odpowie: JEZU UFAM TOBIE, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. A zatem każdy z nas może i powinien umieć odczytać miłosierdzie skierowane do niego przez Boga, poznać Jego życzliwość i dobroć, bo wtedy idzie do Boga z ufnością.

W Bogu znajduje Ojca, który kocha, przebacza, umacnia w walce z grzechem i pomaga Swoją wszechmocą osiągnąć wieczne zbawienie. A więc Miłosierdzie Boże to jest to, czego oczekujemy i czego mamy doświadczać, co mamy rozumieć i rozpoznawać. Bóg nie karze, Bóg nas doświadcza swoją miłością. Pytanie jest tylko jedno: czy my to przyjmujemy, czy odrzucamy?

Ojciec Święty Jan Paweł II często  używał określenia miłość miłosierna. W encyklice „Dives in misericordia” pisał, że miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem (DM 7). Miłosierdzie – według niego – jest zewnętrznym kształtem miłości Boga wobec człowieka obarczonego ciężarem ludzkiej słabości. Miłosierdzie – pisał – określane jako miłosierna miłość posiada wszystkie cechy miłości w najszerszym tego słowa znaczeniu. Zawiera w sobie to wszystko, co składa się na treść miłości ojcowskiej, macierzyńskiej, oblubieńczej, braterskiej, przyjacielskiej i koleżeńskiej, która jest łaskawa, cierpliwa, współczująca, ofiarna, uczynna, wybaczająca i wierna. Miłosierna miłość koncentruje się przede wszystkim na podstawowej wartości człowieka, jaką stanowi godność jego człowieczeństwa i tę właśnie godność stara się ocalić, oczyścić i podnieść, wydobyć niejako spod wszelkich nawarstwień zła.

Z kolei w Orędziu na tegoroczny Wielki Post Franciszek przypomniał:  „Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!"

Ten rok, będzie czasem szczególnej łaski, zrozumienia, przeżycia i doświadczenia wielkości tak wielkiego Bożego daru - Jego Miłosierdzia.

Zapraszam do nawiedzenia naszej świątyni często, w celu zyskania Bożego dobrodziejstwa Łaski.  Niech Maryja, Matka Miłosierdzia nam te Boże dary wyprasza.

Ks. Tadeusz Winnicki TChr
proboszcz

Odsłon: 6930