Wiedz córko Moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w zupełnym poddaniu się woli Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci się zdaje, że cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w Rany Moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Rozważanie Mojej Męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko. (Dz1184)

Brama Miłosierdzia

Brama  Miłosierdzia  to  szczególne  Drzwi  Święte,  które  Ojciec  Święty  Franciszek  polecił  otworzyć  w  każdej  Diecezji  podczas  nadzwyczajnego  Roku  Świętego,  aby  pozwolić  wiernym  na  całym  świecie  doświadczyć  pełni  Miłosierdzie  Ojca.  Wyjaśnia  to sam Papież Franciszek w Bulli Ogłaszającej Jubileusz Misericordiae Vultus (n. 3):  «Zależnie od decyzji biskupa ordynariusza będzie  ona  [Brama Miłosierdzia] mogła  być  otworzona  również w sanktuariach, nawiedzanych  przez  wielu  pielgrzymów,  którzy  właśnie  tam  bardzo  często  doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia».

Od  decyzji  Biskupa  ordynariusza  zależy  więc  to,  w  jakim  kościele  zostanie  otwarta  Brama  Miłosierdzia. Ks. Biskup Daniel R. Conlon, Ordynariusz diecezji Joliet, desygnował nasze Sanktuarium na kościół stacyjny Jubileuszu Miłosierdzia. Ks. Ryszard Głowacki TChr - Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego - dokonał uroczystego otwarcia Drzwi Świętych  w naszym Sanktuarium w dniu 8 grudnia 2015 r. Poniżej umieszczamy treść listu ks. Biskupa ustanawiający naszą świątynię miejscem pielgrzymkowym tego roku i zyskania odpustów.

"Drogi Księże Winnicki, W miarę jak się zbliża Święty Rok Miłosierdzia, jest moim przywilejem wyznaczenie Parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard, jako Kościoła pielgrzymkowego dla Diecezji Joliet. Osoby które będą pielgrzymować do tego kościoła w tym Roku Miłosierdzia, trwając na modlitwie niech otrzymają obfite błogosławieństwo Boga. Jednoczę się w modlitwie z całym Kościołem, aby ten Święty Rok Miłosierdzia był czasem w którym wszyscy ludzie doświadczą miłosiernego dotknięcia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nasza modlitwa doprowadzi nas do uznania prawdy iż duchowe i cielesne dzieła miłosierdzia objawią miłosierną twarz Boga każdemu z nas. Niech Bóg błogosławi ludowi Diecezji Joliet miłością miłosierną,
Czcigodny Ksiądz R. Daniel Conlon Biskup Joliet"
.

Czas łaski Jubileuszu Miłosierdzia będzie się oczywiście charakteryzować możliwością  uzyskania  odpustu  zupełnego  poprzez  niektóre  nabożne  praktyki,  mające  swoje  zwieńczenie w przejściu przez Bramę Miłosierdzia. Nieodzowna będzie  zatem modlitwa i celebracja Sakramentu Pojednania oraz Eucharystii, jako konkretne  znaki na drodze nawrócenia i “zanurzenia” się w miłosierdziu Ojca.

Warunki uzyskania  odpustu (klikając na ten link można uzyskać więcej informacji odnośnie odpustów) zostały ogłoszone przez samego Papieża. Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli. To pewne novum w praktyce watykańskiej. Do tej pory tego typu dokumenty publikowane były przez Penitencjarię Apostolską. Tym razem, ze względu na wagę przesłania tego roku, list napisał sam Papież.

Odsłon: 1170