Bulla papieska Misericordiae vultus
admin/pliki/1781_Bulla_papieza_Franciszka-Misericordiae_vultus.pdf
1

Bulla Ogłaszająca Jubileusz: Misericordiæ Vultus

W  dniu  13  marca  2015 r.,  w  drugą  rocznicę  swojego  wyboru  na  Stolicę  Piotrową,  Papież  Franciszek  zapowiedział  nadzwyczajny  Rok  Święty:  pierwszy,  który  nie  koncentruje  się,  jak  dotychczas  mieliśmy  we  zwyczaju,  na  obchodach  rocznicowych,  ale  skupia  się  na  najwspanialszym  przymiocie  Boga  Ojca  znanym  już  w  Biblii,  czyli  na  Jego  Miłosierdziu.

Bulla (plik do pobrania znajduje się po prawej stronie pod obrazkiem) Ogłaszająca Jubileusz, Misericordiae Vultus, opublikowana w dniu 11 kwietnia,  wyjaśnia  tę  inicjatywę  Ojca  Świętego,  stając  się  kluczowym  tekstem  do  refleksji  nad  sensem Jubileuszu oraz do znalezienia przydatnych wskazówek duszpasterskich przy  jego realizację.

Już w Adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium można dostrzec, że miłosierdzie  zajmuje  centralne  miejsce  w  pontyfikacie  Papieża  Franciszka.  W  szczególności  jedno  wyrażenie  mocno  to  podkreśla:  “Kościół  żyje  niewyczerpalnym  pragnieniem  ofiarowania  miłosierdzia,  będącego  owocem  doświadczenia  nieskończonego  miłosierdzia Ojca i jego udzielającej się mocy.” (EG 24).

Na tych bogatych w treść stronach Bulli, które są prawdziwą teologiczną syntezą  o miłosierdziu, Papież Franciszek kreśli ścieżkę Jubileuszu. Miłosierdzie nie  jest abstrakcyjnym słowem, lecz wyraża ono oblicze Boga oraz przywołuje konkretne  i  codzienne  działania  Jezusa  z  Nazaretu.  To  słowo  nadaje  formę  działaniu,  dzięki  któremu wiarygodność Kościoła staje się przekonująca.
Wszyscy  zatem  jesteśmy  wezwani,  aby  odczytać  znaki  Boga,  gdziekolwiek  się  one  znajdują i w jakikolwiek sposób się przejawiają. Jak napisał Ojciec Święty: „Pierwszą  prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która posuwa się do przebaczenia  i  do  daru  z  siebie,  Kościół  jest  sługą  i  pośrednikiem  wobec  ludzi.  Stąd  też  tam,  gdzie  Kościół jest obecny, musi być też widoczne miłosierdzie Ojca. W naszych para ach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia” (MV 12).

Ojciec Święty Franciszek bardzo pragnie, aby kolejny i jakże niezwykły Rok Święty był  przede wszystkim zorganizowany w każdej Diecezji, jako szczególny moment odnowy  życia duszpasterskiego.

Nieodzownym  jest,  aby  określić  w  jak  najlepszy  sposób  duchowy  wymiar  tego  wydarzenia.  Ten Rok Święty powinien stać się pozytywną prowokacją do prawdziwego nawrócenia  naszego serca tak, aby lepiej zrozumieć nie tylko wyzwania, które są obecne w bieżącym  momencie  historii,  ale  także  oczekiwania,  które  wiele  osób  posiada  względem  nas  wierzących.  Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na spójność między głoszeniem Ewangelii a  sposobem życia, które powinno charakteryzować tych, którzy noszą imię chrześcijan.

Zanim  jednak  przystąpimy  do  organizacji  poszczególnych  wydarzeń,  a  także  już  w  trakcie  ich  trwania,  będziemy  musieli  przede  wszystkim  okazać  miłosierdzie,  jako  istotę  Ewangelii,  która  potrzebuje  stać  się  życiem  oraz  dowodem  codziennego  działania wierzących.

Odsłon: 1014