GRUPA MODLITEWNA KRÓLOWEJ POKOJU

Postem i modlitwą możecie zatrzymać wojny i katastrofy naturalne” – to są słowa Matki Bożej.

Celem grupy modlitewnej Królowej Pokoju jest modlitwa różańcowa w intencjach Maryi Królowej Pokoju: o pokój na świecie, o zwycięstwo Chrystusa i Jego Królestwa, za papieża, biskupów i kapłanów, za dusze czyśćcowe, za rodziny, za chorych, za cierpiących, za niewierzących.

Spotkania grupy odbywają się w każdą pierwsza środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Królowa Pokoju czeka na nowych członków, dla których ważny jest pokój serca, pokój w rodzinie, Ojczyźnie i na całym świecie.
Czekamy na Ciebie, siostro i bracie.


Opiekunem duchowym grupy jest Ks. Proboszcz.

Koordynatorką grupy jest Maria Michalska:
tel.: (224) 659-31-98
e-mail: krolowa.pokoju.lombard@gmail.com

Odsłon: 625