Ks. Piotr Nowacki TChr - asystent

Ks. Piotr Nowacki urodził się 12 maja 1967 r. w Wysokiej koło Piły. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. w Poznaniu. Pierwsze cztery lata pracował w Polsce, a od 1999 r. - w Prowincji Północno-amerykańskiej (USA i Kanada). Rozpoczął posługę w naszej parafii 15 sierpnia 2015 r.


Ks. Piotr objął opieką duszpasterską następujące grupy:

1. Domowy Kościół.
2. Katecheza (Szkoła im. św. Faustyny).
3. Krąg Miłosierdzia (młodzież studiująca i pracująca).
4. Prowadzenie Biuletynu.
5. Przygotowanie do sakramentu chrztu (konferencje środowe).
6. Straż Honorowa NSPJ (I soboty miesiąca).


kontakt: kspiotr@milosierdzie.us

Odsłon: 14028