Karta zapisu do parafii
admin/pliki/502_zapis do parafii.pdf
Zgloszenie dziecka do Chrztu Swietego
admin/pliki/502_zgloszenie chrzest sw.PDF
1

CHRZEST

PRZYGOTOWANIE i DATA CHRZTU:

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 01:00 p.m.

Obecność rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest obowiązkowa!

Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice.

Wymagana jest przynależność rodziców dziecka do naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka.

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu św., wypełnić formularz zgłoszenia Chrztu św. (plik do pobrania z prawej strony pod obrazkiem) i zarezerwować datę.

DOKUMENTY:
- Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św.
- Kopia świadectwa urodzenia dziecka
- Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać następujące warunki:
- być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego Chrzest, posiadać wymagane do tego kwalifikacje i intencję pełnienia tego zadania
- mieć ukończone 16 lat
- być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą nie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest
- jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki
- zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, oraz wierne wypełnianie zobowiązań rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie. 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA
Rodzice i chrzestni biorą udział w katechezie przygotowującej do Chrztu św., która odbywa się w środy poprzedzające dzień Chrztu o godz. 07:45 p.m. w kaplicy św. Faustyny.

SPOWIEDŹ:
Rodzice (jeżeli nie zabrania tego Prawo Kanoniczne) oraz chrzestni powinni przed Chrztem św. przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w czasie Mszy św. móc przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.
W naszym kościele można korzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 30 min. przed każdą Mszą Św.

ZDJĘCIA/VIDEO:
Podczas ceremonii osoby wykonujące zdjęcia/video powinny dyskretnie spełniać swoją funkcję, nie mają prawa wchodzić i poruszać się w prezbiterium (przestrzeń wokół ołtarza) i przy chrzcielnicy w miejscu zarezerwowanym dla kapłana. 

ŚWIECA CHRZCIELNA I BIAŁA SZATA:
Rodzice powinni na chrzest swojego dziecka przynieść świecę chrzcielną i białą szatę. (Można je nabyć w sklepach religijnych). 

OFIARA:
Nie ma ustalonych opłat za sprawowanie sakramentów. Zwyczajowo, ofiary składane przy okazji Chrztu św. przeznaczone są na potrzeby parafii.

Odsłon: 6403