NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament Chorych udzielany jest stosownie do potrzeb duszpasterskich. Zgłoszenia do chorych prosimy kierować do duszpasterzy lub biura parafialnego. W razie nagłej potrzeby odwiedzin duszpasterza lub w niebezpieczeństwie śmierci osoby chorej lub poszkodowanej w wypadku prosimy dzwonić na nr tel.: 630-542-5799.

W każdy I Poniedziałek miesiąca o godz. 07:00 p.m. jest sprawowana Msza św. z udzielaniem Sakramentu Chorych.


O namaszczeniu chorych czytamy w Liście św. Jakuba:

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: "Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen", "Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.

Odsłon: 3210