Duszpasterze w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard

Posługę duszpasterską w naszej Parafii sprawują księża zakonni z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Societas Christi Pro Emigrantibus Polonis - łac. skrót: SChr) - zgromadzenie zakonne księży i braci, zwanych popularnie "chrystusowcami", powołał do życia w 1932 roku Sługa Boży kard. August Hlond. Współzałożycielem zgromadzenia jest o. Ignacy Posadzy SChr.

Oprócz księży chrystusowców posługę duszpasterską sprawują również siostry zakonne ze Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus - łac. skrót.: MChr). Założył je w 1959 roku Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Odsłon: 18446