1. Punktacja służby ministranta (2016/2017 r.)
admin/pliki/52_tabelka_maj_www 2017.pdf
2. Słownik ministranta.
admin/pliki/52_Slownik.ppt
3. Karta ministranta (dane).
admin/pliki/52_Karta ministranta.pdf
4. Nagrody i sankcje.
admin/pliki/52_NAGRODY I SANKCJE.pdf
1

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza (skrót LSO) naszej parafii składa się z chłopców młodszych i starszych wzorowo posługujących przy ołtarzu. Wszystkich chłopców pragnących zostać ministrantami prosimy o kontakt z ks. Sergiuszem.

------------------------------------------------------------------------------

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

Drodzy ministranci i rodzice, zakończyliśmy rok formacyjny 2016/2017. Chciałbym podziękować rodzicom za trud religijnego wychowania swoich synów. Ministrantom dziękuję za chętne uczestniczenie w życiu liturgicznym naszej parafii.

Życzę wszystkim dobrego wakacyjnego odpoczynku, który wszystkim się należy. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że dla Boga zawsze musimy mieć czas czy odpoczywamy, czy pracujemy. Podsumowując miniony rok formacyjny pragnę pogratulować ministrantom, którzy w tym roku wykazali się dużą gorliwością.

Niech Bóg wszystkim nam błogosławi, niech umacnia naszą wiarę, pokrzepia i prowadzi.
Niech strzeże nas na wakacyjnych ścieżkach.
Z darem modlitwy ks. Sergiusz- PODSUMOWANIE SŁUŻBY MINISTRANTÓW - ROK FORMACYJNY 2016/2017


MINISTRANT ROKU:
I Miejsce – Bratko Filip 457 pkt.
II Miejsce – Bratko Mikołaj 452 pkt.
III Miejsce – Szkaradek Krzysztof 442 pkt.


Ministrant miesiąca Maj 2017:
I Miejsce – Modelski Karol 84 pkt.
II Miejsce – Galus Gabriel i Galus Robert  (76 pkt.)
III Miejsce – Sadelski Karol (64 pkt.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA -
1. Punktacja służby ministranta (2016/2017 r.).
2
.
Słownik ministranta (prezentacja z obrazkami).
3
.
Karta ministranta (dane).
4.
Nagrody i sankcje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

„Szóstka klasowa”

Jolanta Małyszko i Bernadeta Barnaś – kontakt z rodzicami ministrantów starszych;
Aneta Bratko i Renata Modelski - kontakt z rodzicami ministrantów młodszych i kandydatów;
Krzysztof Kopacz – odpowiedzialny za organizację wycieczek i wyjazdów;
Damian Mazur – odpowiedzialny za sport i rozgrywki sportowe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministrant
(łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską.

Stopnie formacji ministranckiej
:
Wyróżnia się różne stopnie posługi ministranckiej. Podstawowymi funkcjami Służby Liturgicznej są:
    1. Kandydat – przyjęto, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny LSO. Winien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu.
    2. Ministrantmłodszy i starszy - po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta. Ministranci dzielą się kategoriami służby, którą wykonują np. ministrant światła, ministrant krzyża czy ministrant księgi. Starsi ministranci sprawują opiekę nad ministrantami młodszymi.
    3. Lektor – ministrant Słowa Bożego – w LSO to ministrant, pełniący funkcję lektora. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.
    4. Ceremoniarz – mistrz ceremonii – ministrant w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie Liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność Liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych.

Strój liturgiczny
LSO w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard to alba i krzyż.

Patroni ministrantów:

św. Dominik Savio, św. Alojzy Gonzaga SJ, św. Jan Berchmans SJ, św. Stanisław Kostka, św. Tarsycjusz, św. Jan Bosco.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Odsłon: 10269