Lektorzy

"Spełnianie przez lektorów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół Słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary". Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu duchowego chrześcijanina. Właściwe jego odczytanie i przekazanie wiernym pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii.

Grupa Lektorów naszej Parafii czyta słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i świątecznej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Przewodniczącą lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor - nr tel. 630-924-7741.
Opiekę duchową i formacyjną nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz.

Odsłon: 2649