Chór Parafialny im. św. Jana Pawła II

Do naszego grona zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiew, chcą doświadczyć czym jest piękno muzyki kościelnej oraz popracować nad swoim warsztatem wokalnym.

Próby Chóru odbywają się w środy o godz. 07:30 p.m. w Centrum Pastoralnym. Osoby, które chcą zapisać się do chóru, prosimy o kontakt z p. organistą Zbigniewem Blicharzem (tel.: 773-616-9284).

Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Sergiusz.

Sztuki piękne są wyrazem dwoistej natury człowieka: idealnej i zmysłowej, duszy i ciała. Strona zmysłowa działa na wzrok, […] duchowa zaś strona sztuki znajduje swój wyraz najwybitniejszy w muzyce, oddziaływa na słuch i przezeń ma dostęp do życia wewnętrznego, wyrazem zaś harmonijnego zespolenia sztuk wzroku ze sztuką słuchu jest poezja”. (bł. abp J.A. Nowowiejski) 

Odsłon: 3856