Ogłoszenie Roku Miłosierdzia przez Papieża

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. potrwa w Kościele katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego.

Zapowiedział to Ojciec Święty Franciszek w trakcie nabożeństwa pokutnego, któremu przewodniczył 13 marca w Bazylice św. Piotra w Watykanie: "Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)". - powiedział papież.

Rok Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) br. a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2016 r. Drzwi Święte (istniejące w rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św. Matki Bożej Większej) są otwierane tylko na czas Roku Świętego, a w normalnym okresie pozostają zamurowane. Ich otwarcie (najpierw w Bazylice św. Piotra, a potem w pozostałych) wyraża symbolicznie ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia na stronę zbawienia.

Natomiast oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku Świętego odbędzie się podczas tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej do Kościoła powszechnego przez św. Jana Pawła II i obchodzonej w Drugą Niedzielę Wielkanocną. Papież Franciszek, stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosi w tym dniu oficjalnie bullę na Rok Święty Miłosierdzia Bożego.

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Wykaz dotychczasowych Jubileuszy zwyczajnych i nadzwyczajnych:

    22 II-25 XII 1300: Bonifacy VIII
    1350: Klemens VI (ale był to „Jubileusz bez papieża” w Rzymie, zwany potocznie „Jubileuszem św. Brygidy Szwedzkiej i Petrarki”)
    11 IV 1389-30 IX (?)1390: ogłoszony przez Urbana VI, przeprowadzony przez Bonifacego IX
    1400: Bonifacy IX (niewiele o nim wiadomo)
    1423: Marcin V
    24 XII 1449-1450: Mikołaj V
    1475: ogłoszony przez Pawła II, przeprowadzony przez Sykstusa IV
    22 XII 1499-XI 1500: Aleksander VI
    17 XII 1524-XII 1525: Klemens VII
    10 II 1550-6 I 1551: ogłoszony przez Pawła III, przeprowadzony przez Juliusza III
    24 XII 1574-25 XII 1575: Grzegorz XIII
    31 XII 1599-13 i 1601: Klemens VIII
    24 XII 1624-24 XII 1625: Urban VIII
    24 XII 1649-24 XII 1650: Innocenty X
    24 XII 1674-24 XII 1675: Klemens X
    24 XII 1699-24 XII 1700: rozpoczęty przez Innocentego XII, zakończony przez Klemensa XI
    17 XII 1724-24 XII 1725: Benedykt XIII
    24 XII 1749-25 XII 1750: Benedykt XIV
    26 II-25 XII 1775: ogłoszony przez Klemensa XIV, przeprowadzony przez Piusa VI
    19 XII 1824-25 XII 1825: Leon XII
    1875: Pius IX
    24 XII 1899-25 XII 1900: Leon XIII
    24 XII 1924-25 XII 1925: Pius XI
    1 IV 1933-2 IV 1934: Pius XI – Rok Święty Odkupienia
    24 XII 1949-25 XII 1950: Pius XII
    8 IX 1953-1 XI 1954 – Pius XII – Rok Święty Maryjny
    24 XII 1974-24 XII 1975: Paweł VI
    25 III 1983-22 IV 1984: Jan Paweł II – Rok Święty Odkupienia (II)
    24 XII 1999-6 I 2001: Jan Paweł II
    8 XII 2015-20 XI 2016: Franciszek – Rok Nadzwyczajny Miłosierdzia Bożego
    W latach 1800 i 1850 Jubileusze się nie odbyły ze względu na napiętą sytuację polityczną tamtych czasów.

Należy jeszcze dodać, że trzej ostatni papieże ogłaszali w różnych okresach specjalne lata poświęcone różnym dziedzinom życia duchowego i kościelnego. Były to:

    Rok Maryjny (7 VI 1987-15 VII 1988) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
    Rok Rodziny (26 XII 1993-30 XII 1994) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
    Rok Różańca (16 X 2002-31 X 2003) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II
    Rok Eucharystii (17 X 2004-23 X 005) – ogłoszony przez św. Jana Pawła II

    Rok św. Pawła (28 VI 2008-29 VI 2009) – ogłoszony przez Benedykta XVI
    Rok Kapłański (19 VI 2009-11 VI 2010) – ogłoszony przez Benedykta XVI
    Rok Wiary (11 X 2012-24 XI 2013) – ogłoszony przez Benedykta XVI

    Rok Życia Konsekrowanego (30 XI 2014 - 2 II 2016)  – ogłoszony przez Franciszka.


n/p www.totustuus.net.pl

Odsłon: 896