Zapisu do parafii możemy dokonać przez wypełnienie formularza i dostarczenie go do biura parafialnego lub do zakrystii. Formularz można otrzymać w biurze, zakrystii lub pobrać z naszej strony internetowej.

Karta zapisu do Parafii

deklaracja_zaangażowania się przy parafii