Ks. Mirosław Stępień SChr – proboszcz

Ks. Mirosław Stępień urodził się 23 lutego 1966 r. w Szczecinie. Po ukończeniu Technikum Budowy Okrętów w 1985 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W 1992 r. przyjął świecenia kapłańskie w Poznaniu i rozpoczął pracę w Chociwlu. Następnie przez przełożonych zakonnych został mianowany wychowawcą nowicjuszy w Mórkowie koło Leszna Wielkopolskiego. Po zakończeniu swojej posługi w Domu Nowicjackim pracował później jako wikariusz w parafii w Płotach.

W 1996 r. został skierowany do pracy w prowincji Południowoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii. Tam posługiwał jako kapelan Polaków mieszkających w São Paulo, jednocześnie pracując jako wikary na brazylijskiej parafii. Kolejną parafią była Santana w stanie Paraná, gdzie był proboszczem.

W roku 2011 r. został skierowany do pracy w USA. Pierwszą placówką była parafia św. Antoniego we Frankfort,IL. 7 lipca 2016 r. objął obowiązki proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard.

Ks. Proboszcz objął opieką duszpasterską następujące grupy:

1. Domowy Kościół
2. Biuro Parafialne
3. Służba Parkingowa
4. Lektorzy
5. Marszałkowie
6. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
7. Róże Różańcowe dorosłych


ks. Krzysztof Janicki SChr-asystent

Ks. Krzysztof Janicki urodził się 2 kwietnia 1982 r. w Szczecinie. Wychowałem się w Stargardzie, gdzie ukończyłem szkołę podstawową o profilu muzycznym. Od 1997r rozpocząłem edukacji w technikum elektrycznym. Po maturze 2002 wstąpiłem do Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej gdzie 1 sierpnia rozpocząłem kanoniczny nowicjat. Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2009r, w Katedrze Poznańskiej z rąk ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Od czerwca 2009-2012r. posługiwałem w parafii pw. Ducha Świętego w Szczecinie. Od sierpnia 2012-2015r. posługiwałem w parafii pw. Św. Jadwigii w Oshawie. Od sierpnia 2015r. do lipca 2019r. posługiwałem w Polskiej Misji Trójcy Świętej w Chicago. Od 12 lipca 2019r. przełożeni skierowali mnie na placówkę do parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard.

 

ks. Krzysztof objął opieką następujące grupy:

1.Kościół Domowy
2. Katecheza (szkoła im. Czesława Miłosza- Schaumburg)
3. Ministranci
4. Zespół młodzieżowy
5. Scholka dziecięca
6. Duszpasterstwo dzieci
7. Różaniec rodziców za dzieci
8. Róże różańcowe dzieci
9. Przygotowanie do I Komunii Świętej
10. Zespół Misericordia
11. Chór parafialny im. Jana Pawła II
12. Administrator strony parafialnej

13. Krąg Miłosierdzia


ks. Lesław Prebendowski SChr – asystent

 

Ks. Lesław objął opieką duszpasterską następujące grupy:

  1. Apostolstwo Margaretka
  2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
  3. Duszpasterstwo młodzieży szkolnej
  4.  Katecheza (Szkoła im. św. Faustyny)
  5. Straż Honorowa NSPJ (I soboty miesiąca).
  6. Kościół Domowy
  7. 12-kroków

Tadeusz Winnicki – administrator

1. Biuro Parafialne
2. Służba Parkingowa
3. Lektorzy
4. Marszałkowie

5. Krąg Biblijny

6. Odnowa w Duchu św.
7. Przygotowanie do sakramentu Chrztu
8. Róże Różańcowe dorosłych (pierwsza niedziela miesiąca po Mszy św. o 7:00am)

 


s. Krystiana Pucik MChR-sekretarka

s. Krystiana:

1. Sekretariat parafialny.
2. Katecheza dzieci I-Komunijnych (Szkoła im. św. Faustyny).


s. Małgorzata Polańska MChR

Urodziłam sie 6 kwietnia 1983r. w Szczecinie. W 2002r. ukończyłam XII Liceum Ogólnokształcące. W roku 2003 wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. 16 lipca 2006r. złożyłam Pierwszą Profesję Zakonną a 15 sierpnia 2011r. złożyłam śluby wieczyste. W latach 2007 – 2009 pracowałam w parafii sw.Katarzyny w Goleniowie a w latach 2009 – 2010 w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczennikow w Warszawie. w 2010r. wyjechałam za granicę; najpierw na pól roku do Budapesztu a później do Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2018r. przyjechałam do USA. Moją pierwszą parafią w Ameryce byl kościól Matki Boskiej Czestochowskiej w Sterling Heights,MI. Od września 2020r. posługuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard.

Obowiązki s. Małgorzaty:

1. Zakrystia
2. Dziecięca grupa Słowa Bożego.
3. Oaza Dzieci Bożych.