Ks. Andrzej Maślejak SChr – proboszcz

Ks. Proboszcz objął opieką duszpasterską następujące grupy:

1. Biuro Parafialne

2. Służba Parkingowa

3. Lektorzy

4. Marszałkowie

5. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

6. Przygotowanie do sakramentu Chrztu

7. Róże Różańcowe dorosłych

8. Odnowa w Duchu Świętym

9. Chór parafialny

10. 12 kroków

 


ks. Krzysztof Janicki SChr-asystent

Ks. Krzysztof Janicki urodził się 2 kwietnia 1982 r. w Szczecinie. Wychowałem się w Stargardzie, gdzie ukończyłem szkołę podstawową o profilu muzycznym. Od 1997r rozpocząłem edukacji w technikum elektrycznym. Po maturze 2002 wstąpiłem do Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej gdzie 1 sierpnia rozpocząłem kanoniczny nowicjat. Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2009r, w Katedrze Poznańskiej z rąk ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Od czerwca 2009-2012r. posługiwałem w parafii pw. Ducha Świętego w Szczecinie. Od sierpnia 2012-2015r. posługiwałem w parafii pw. Św. Jadwigii w Oshawie. Od sierpnia 2015r. do lipca 2019r. posługiwałem w Polskiej Misji Trójcy Świętej w Chicago. Od 12 lipca 2019r. przełożeni skierowali mnie na placówkę do parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard.

 

ks. Krzysztof objął opieką następujące grupy:

1. Kościół Domowy

2. Katecheza (szkoła im. Czesława Miłosza- Schaumburg)

3. Ministranci

4. Zespół młodzieżowy

5. Zespół ministrancki

6. Scholka dziecięca

7. Duszpasterstwo dzieci

8. Różaniec rodziców za dzieci

9. Róże różańcowe dzieci

10. Przygotowanie do I Komunii świętej

11. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

11. Zespół Misericordia

12. Administrator strony parafialnej

 


ks. Paweł Marek SChr – asystent

Ks. Paweł Marek SChr, urodził się w 11 sierpnia 1985 r. w Stargardzie. Po zdaniu matury wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego, gdzie w 2004 r. rozpoczął nowicjat, a następnie Wyższe Seminarium Duchowne. W 2011 roku przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Na terenie Polski posługiwał: w Goleniowie, Szczecinie, Władysławowie. Ostatnie trzy lata spędził w Kanadzie. Jest magistrem teologii.

Ks. Paweł objął opieką następujące grupy:

 1. Apostolstwo Margaretka
 2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania
 3. Duszpasterstwo młodzieży szkolnej
 4.  Katecheza (Szkoła im. św. Faustyny)
 5. Straż Honorowa NSPJ (I soboty miesiąca).
 6. Kościół Domowy
 7. Krąg Miłosierdzia
 8. Krąg Biblijny

s. Krystiana Pucik MChR-sekretarka

s. Krystiana:

 1. Sekretariat parafialny.
 2.  Katecheza dzieci komunijnych (Szkoła im. św. Faustyny) i przygotowanie do I Komunii.
 3. Redakcje Biuletynu parafialnego.

s. Małgorzata Polańska MChR

Urodziłam sie 6 kwietnia 1983r. w Szczecinie. W 2002r. ukończyłam XII Liceum Ogólnokształcące. W roku 2003 wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. 16 lipca 2006r. złożyłam Pierwszą Profesję Zakonną a 15 sierpnia 2011r. złożyłam śluby wieczyste. W latach 2007 – 2009 pracowałam w parafii sw.Katarzyny w Goleniowie a w latach 2009 – 2010 w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczennikow w Warszawie. w 2010r. wyjechałam za granicę; najpierw na pól roku do Budapesztu a później do Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2018r. przyjechałam do USA. Moją pierwszą parafią w Ameryce byl kościól Matki Boskiej Czestochowskiej w Sterling Heights,MI. Od września 2020r. posługuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard.

Obowiązki s. Małgorzaty:

1. Zakrystia
2. Dziecięca grupa Słowa Bożego.
3. Oaza Dzieci Bożych.