INFORMACJE DOTYCZĄCE BIERZMOWANIA W ROKU 2022:

Sakrament Bierzmowania odbędzie się 26 marca 2022r o godzinie:

10:00am – VIII piątkowa A; VIII piątkowa B; VIII sobotnia C

12:00pm – VIII sobotnia A; VIII sobotnia B; VIII Z (zoom)

2:00pm – Młodzież ze szkoły im. Czesława Miłosza i Młodzież ze szkoły Władysława Sikorskiego

Sakramentu Bierzmowania udzieli ks. bp Witold Mroziewski

Kandydaci do bierzmowania powinni do 15 grudnia dostarczyć następujące dokumenty do swoich katechetów:

 • formularz zgłoszenia kandydata do Bierzmowania;
 • podanie świadka bierzmowania i zgodę z parafii, do której należy;
 • świadectwo Chrztu z parafii, w której kandydat do Bierzmowania był ochrzczony;
 • świadectwo ukończenia religii z klasy 7;
 • koszt organizacji Bierzmowania wynosi $120 (czeki prosimy wystawiać na Divine Mercy Parish).

Kandydat do Bierzmowania powinien spełniać następujace warunki:

 • powinien być osobą wierzącą praktykującą;
 • dwuletnie przygotowanie do sakramentu w klasie 7 i 8;
 • regularnie uczęszczać na niedzielną Mszę św.;
 • powinien mieć przyjęte sakramenty: Chrztu i Eucharystii;
 • regularna comiesięczna Spowiedź św;
 • zaangażowanie się w życie wspólnoty parafialnej (spotkanie grupy młodzieżowej środa godz. 7:45pm, zespół młodzieżowy czwartek godz. 8:00pm, lektorzy czytający na Mszy św., kolektorzy i ministranci tylko dla mężczyzn);
 • w ciągu roku odrobienie 14 godzin społecznych przy kościele.

Drodzy rodzice informuje, że egzamin przed sakramentem bierzmowania odbędzie się 5 lutego w sobotę dla wszystkich klas w kościele o godz. 3:00pm. Przywozimy młodzież do kościoła zostawiamy i odbieramy o godz. 5:30pm. Prosimy o punktualność o 3:10pm drzwi bedą już zamknięte. Potrzebuje z każdej klasy po dwóch rodziców, którzy pomogą w przygotowaniu tego wydarzenia. Ks. Krzysztof 773 822 9034.

Plan egzaminu:

– 3:05pm rozpoczęcie modlitwą

– rozdanie testów (proszę aby każdy przyniósł ze sobą długopis a także twardą podkładkę pod test)

– wyzanie wiary przez kandydatów do bierzmowania; adoracja najświętszego sakramentu, muzyczne uwielbienie

– odczytanie wyników w centrum pastoralnym.

– błogosławieństwo, zakończenie

Obecność dla wszystkich obowiązkowa.

FORMULARZ DO BIERZMOWANIA (kandydat) – Lombard

FORMULARZ DO BIERZMOWANIA (swiadek) – Lombard

Godziny wolonatriatu 14h dla bierzmowanych