Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania zobowiązuje:

– Uczęszczanie na lekcje religii w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej (osoby, które nie uczęszczały na lekcje religii w klasie 7 mogą zaliczyć klasę eksternistycznie, równolegle uczęszczając do klasy 8).  

– Godziny wolontariatu (10 godzin) – dostarczyć do końca lutego.

– Udział w spotkaniach formacyjnych (2 środa miesiąca godz. 8pm – kościół)

– Referat nt. wybranego świętego patrona.

– Egzamin końcowy sprawdzający ogólne informacje odnośnie Sakramentu Bierzmowania.

– Udział w rekolekcjach wielkopostnych.

– Składka w wysokości $120 (dar ołtarza, fotograf, kamerzysta, kwiaty, biskup)

Potrzebne dokumenty (dostarczyć do końca października!):

– Świadectwo chrztu (kopia) – bardzo ważne!

– Świadectwo ukończenia 7 klasy z oceną z religii.

– Forma zgłoszeniowa kandydata do bierzmowania.

– Forma zgłoszeniowa świadka.

– Przynależność do parafii (osoby, które nie są zapisane w parafii Bożego Miłosierdzia w Lombard, prosimy o dostarczenie pisemnego pozwolenia na przyjęcie sakramentu z parafii, w której są zapisani).

Nabożeństwa okresowe z udziałem młodzieży:

– Październik: Nabożeństwo Różańcowe – środa godz. 7:45pm przy figurze Matki Bożej przed plebanią.

– Adwent: Msza św. „roratnia” z udziałem młodzieży – sobota godz. 6am, po Mszy św. śniadanie w Centrum  
  Pastoralnym.

– Wielki Post: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – środa godz. 7:45pm

– Nabożeństwo Gorzkich Żali – niedziela godz. 3pm

Uczestnictwo w życiu naszej Parafii:

– Kandydat przygotowujący się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zaproszony jest do aktywnego włączenia  
  się w życia naszej wspólnoty parafialnej. Propozycje zaangażowania:

– Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w środy o godz. 7:45pm

– Spotkania Ministrantów odbywają się w 1 i 3 wtorki miesiąca o 7:45pm

– Spotkania scholki młodzieżowej odbywają się w czwartki o godz. 8pm oraz co dwa tygodnie w niedziele od 5:30 do 8pm.


Więcej informacji u ks. Pawła +1 331 425 5859