TERMIN BIERZMOWANIA: 17 MARCA 2018R. GODZ. 11 AM

Najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się 3 lutego 2018r. (sobota) o  godz. 4.30 pm w kościele w Lombard. Na spotkaniu zostaną ogłoszone terminy egzaminów i prób przed Bierzmowaniem. Obecność obowiązkowa.  

Informacje ogólne:

  1. Spotkania formacyjne odbywają się w soboty w Kościele w Lombard o godzinie 4.30pm, o 6pm – Msza Święta niedzielna – tzn. czyni zadość niedzielnemu uczestniczeniu we Mszy Świętej.
  2. 25 listopada 2017r. upłynął termin zapisywania sie Kandydatów do Bierzmowania w 2018r. Dokumenty, które Kandydaci winni byli dostarczyć:

świadectwo chrztu (może być kopia metryki poświadczona za zgodność z oryginałem przez Katechetę, czyli należy okazać Katechecie do wglądu oryginał dokumentu);

formularz dla kandydata do bierzmowania  (imię do bierzmowania musi być chrześcijańskie).

  1. Świadek Bierzmowania nie wypełnia żadnych dokumentów i nie ma wymogu dostarczenia zaświadczenia ze swojej parafii. Musi jednak spełniać warunki: musi być osobą, która przyjęła sakrament Bierzmowania i Eucharystii i ma ukończone 16 lat; która jest katolikiem i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (osoby żyjące w związkach sakramentalnych, korzystające z sakramentów świętych, troszczące się, by ich życie było zgodne z przykazaniami Bożymi,  osoby nie żyjące w trwałej okazji do grzechu); wolną od jakiejkolwiek kary kanonicznej; nie jest ojcem lub matką przyjmującego Bierzmowanie; zaleca się, by świadkiem Bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych.
  2. Pieniądze: wpłaty po $120 (uiszczane do 25 listopada 2017r.) przeznaczone będą m.in. na: dar ołtarza, dar dla Ks.Biskupa, dekoracje, kwiaty, pamiątki, dyplomy, zdjęcia.
  3. Fotograf i DVD – każdy Bierzmowany może otrzymać duże i małe zdjęcie grupowe oraz indywidualne z chwili przyjmowania Bierzmowania. W pakiecie będzie także płyta DVD (video) z filmem z uroczystości Bierzmowania. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane na jednym ze spotkań formacyjnych.
  4. Na Bierzmowaniu obowiązuje strój: Dziewczęta – biała koszula, spódnica lub sukienka w kolorach czerń i biel (kolana i ramiona zakryte); Chłopcy – ciemny garnitur albo biała koszula, krawat.
  5. Wszystkie informacje dostępne są także na grupie Lombard – Młodzież na FB pod linkiem: http://bit.ly/2fC03AW.

KONTAKT W SPRAWIE BIERZMOWANIA
ks. Tomasz Pietrzak SChr
21W411 Sunset Avenue
Lombard, IL 60148
tel.: (630) 268-8766
https://www.milosierdzie.us