Termin Bierzmowania: 13 kwietnia 2019r. godz. 11.00am.

I. Spotkania formacyjne odbywać się będą w soboty w Kościele o godzinie 4pm. Termin najbliższego trzeciego już spotkania: 1 grudnia, a dla tych którzy nie mogą: 8 grudnia (wybierz jeden z tych terminów).
II. Informacje dotyczące Bierzmowania jak i materiały pogłębiające znajdują się na Fb w grupie zamkniętej Lombard – Młodzież, adres: http://bit.ly/2fC03AW.
III. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.
1. Zapisanie się do Bierzmowania następuje poprzez oddanie kompletu dokumentów:

–  Formularz do Bierzmowania – proszę wypełniać drukowanymi literami; imię do Bierzmowania musi być chrześcijańskie

świadectwo chrztu (może być kopia metryki z Pierwszej Komunii Św., ale z wyraźnym adresem parafii chrztu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Katechetów)

pozwolenie z parafii, do której jesteście zapisani, na przyjęcie sakramentu Bierzmowania w parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard

– wpłata składki $120, która przeznaczona będzie m.in. na: dar ołtarza, dar dla Ks.Biskupa, dekoracje, kwiaty, szarfy, pamiątki, dyplomy, identyfikatory, zdjęcia. W przypadku trudności finansowych proszę o kontakt ze mną.

Termin dostarczenia pełnej dokumentacji, a tym samym zapisywania się do Bierzmowania mija 18 listopada 2018r.

W Szkole św. Faustyny proszę dostarczać dokumenty bezpośrednio do ks. Tomasza Pietrzaka SChr. W pozostałych szkołach dokumenty zbierają Katecheci do 10 listopada, a następnie przekazują do ks. Tomasza do 18 listopada.

Osoby niezrzeszone, czyli nie uczęszczające do polskich szkół na katechezę, przynoszą dokumenty bezpośrednio do ks. Tomasza Pietrzaka SChr do 18 listopada 2018r.

2. Kandydat do przyjęcia sakramentu Bierzmowania powinien:

– brać czynny udział w comiesięcznych konferencjach – spotkaniach formacyjnych dla Kandydatów do Bierzmowania.

–  uczestniczyć w niedzielnych Mszach Św.

– przystępować do sakramentu Spowiedzi Św. w każdym miesiącu zaczynając od października. Zachęcam do korzystania ze Spowiedzi św. w parafii, do której uczęszczasz na Msze Św.

Do weryfikacji powyższych punktów służą indeksy.

zdać egzamin, który będzie przeprowadzany w ramach katechezy w szkołach. Osoby niezrzeszone zostaną poinformowane o terminie egzaminu, który odbędzie się w Centrum Pastoralnym przy parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard.  Osoby niezrzeszone na egzamin przygotowują na pamięć (memorize) modlitwy z Małego Katechizmu (modlitwy zostały rozdane na 2 spotkaniu formacyjnym).

3. Wybór świadka Bierzmowania.

Świadek Bierzmowania nie wypełnia żadnych dokumentów i nie ma wymogu dostarczenia zaświadczenia ze swojej parafii. Musi jednak spełniać warunki: musi być osobą, która przyjęła sakrament Bierzmowania i Eucharystii i ma ukończone 16 lat; która jest katolikiem i prowadzi życie zgodne z wiarą  i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (osoby żyjące w związkach sakramentalnych, korzystające z sakramentów świętych, troszczące się, by ich życie było zgodne z przykazaniami Bożymi,  osoby nie żyjące w trwałej okazji do grzechu); wolną od jakiejkolwiek kary kanonicznej; nie jest ojcem lub matką przyjmującego Bierzmowanie; zaleca się, by świadkiem Bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych.

4. Zadania domowe.

Na każdym spotkaniu formacyjnym będzie podane zadanie do wykonania. Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate w pkt. 14 pisze: Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Zachęcam zatem rodziców, opiekunów prawnych do włączenia się w zadania. Do Was też należy weryfikacja wykonania zadania.

Zadanie domowe po 1 spotkaniu: zapraszam Was do wspólnej, rodzinnej modlitwy raz w tygodniu – tak jak możecie i potraficie (np. wspólne czytanie Pisma Św., odmówienie różańca, modlitwa w ciszy …).

Zadanie domowe po 2 spotkaniu: Przez najbliższy miesiąc zapraszam do modlitwy Słowem Bożym: czytaniami mszalnymi przynajmniej 2 razy w tygodniu.

Czytania można znaleźć na stronach:                                                                                                                                                                              wersja polska: https://www.brewiarz.pl/index.php3  

wersja angielska:  http://www.ibreviary.com/m2/breviario.php  

IIII. Informacje dodatkowe.

1. Fotograf i DVD każdy Bierzmowany otrzyma zdjęcia i film z liturgii Bierzmowania.
2. Na Bierzmowaniu obowiązuje strój: Dziewczęta – biała koszula, spódnica lub sukienka w kolorach czerń i biel (kolana i ramiona zakryte); Chłopcy – ciemny garnituralbo biała koszula, krawat – innymi słowy galowy, odświętny stój.

Pozdrawiam z modlitwą,

Ks. Tomasz Pietrzak SChr

KONTAKT W SPRAWIE BIERZMOWANIA
ks. Tomasz Pietrzak SChr
21W411 Sunset Avenue
Lombard, IL 60148
tel.: (630) 268-8766
https://www.milosierdzie.us