INFORMACJE DOTYCZĄCE BIERZMOWANIA W ROKU 2022:

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania zaingurujemy uroczystą Mszą św. dla kandydatów 4 października (poniedziałek) o godz. 7:00pm

Po Mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne i informacyjne dla kandydatów i rodziców. Obecność obowiązkowa!!!

Kandydaci do bierzmowania powinni do 15 grudnia dostarczyć następujące dokumenty do swoich katechetów:

 • formularz zgłoszenia kandydata do Bierzmowania;
 • podanie świadka bierzmowania i zgodę z parafii, do której należy;
 • świadectwo Chrztu z parafii, w której kandydat do Bierzmowania był ochrzczony;
 • świadectwo ukończenia religii z klasy 7;
 • koszt organizacji Bierzmowania wynosi $120 (czeki prosimy wystawiać na Divine Mercy Parish).

Kandydat do Bierzmowania powinien spełniać następujace warunki:

 • powinien być osobą wierzącą praktykującą;
 • dwuletnie przygotowanie do sakramentu w klasie 7 i 8;
 • regularnie uczęszczać na niedzielną Mszę św.;
 • powinien mieć przyjęte sakramenty: Chrztu i Eucharystii;
 • regularna comiesięczna Spowiedź św;
 • zaangażowanie się w życie wspólnoty parafialnej (spotkanie grupy młodzieżowej środa godz. 7:45pm, zespół młodzieżowy czwartek godz. 8:00pm, lektorzy czytający na Mszy św., kolektorzy i ministranci tylko dla mężczyzn);
 • w ciągu roku odrobienie 14 godzin społecznych przy kościele.

FORMULARZ DO BIERZMOWANIA (kandydat) – Lombard

FORMULARZ DO BIERZMOWANIA (swiadek) – Lombard