BIERZMOWANIE 13 KWIETNIA 2019
Po 8 miesiącach przygotowań młodzież z naszej parafii przyjęła w dniu wczorajszym sakrament bierzmowania. Za nimi wiele spotkań formacyjnych, które uczyły relacji z Bogiem, zachęcały do wspólnej, regularnej modlitwy w domu, szczególnie modlitwy Słowem z liturgii dnia, które stanowi drogowskaz w naszym życiu, daje konkretną wskazówkę na naszej drodze do pełni życia w Bogu. Ks. Tomasz Pietrzak SChr, który przygotowywał młodzież do bierzmowania, na każdym spotkaniu i katechezie w szkole przekazywał ważną naukę: moment przyjęcia tego sakramentu nie jest końcem naszej więzi z Kościołem, ale jej pogłębieniem, bowiem przyjęcie daru samego Ducha Świętego pomaga stawać się młodemu człowiekowi światłem dla innych. Takie jest więc zadanie dla każdego, kto wczoraj i wcześniej przyjął ten sakrament. Pamiętajcie o słowach, które tak głośno i pewnie wypowiedzieliście: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Sobotnia uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą uwielbienia, czasem czuwania i oczekiwania na Eucharystię, której przewodniczył szafarz sakramentu ks. bp Andrzej Wypych. Na początku procesji wejścia szli kandydaci niosący siedem świec symbolizujących dary Ducha Świętego. Po powitaniach przez rodziców, ks. Proboszcza nastąpiła Liturgia Słowa. Charakterystycznym i ważnym elementem, przed Ewangelią, jest zaśpiewanie sekwencji uroczystości Zesłania Ducha Św. Jej słowa uświadamiają nam, że bez tchnienia Ducha Św. nie ma nic w człowieku, On bowiem ożywia życie w każdym z nas i w całej wspólnocie Kościoła.
Podczas uroczystości ks. bp Andrzej Wypych specjalne słowo skierował do młodzieży. Zwrócił szczególną uwagę na tworzenie relacji, które mają być przepełnione troską o drugiego człowieka i życzliwością. Tej trudnej sztuki warto się codziennie podejmować zaczynając już od relacji w rodzinie, w domu. Proste pytania o samopoczucie brata, siostry, rodziców czy wyrażenie słowem i postawą zrozumienia i czułości budują nasze kontakty i związki i czynią je piękniejszymi. Po słowach Biskupa pełnych afirmacji do młodzieży obecni w Kościele odnowili przyrzeczenia chrzcielne i nastąpił wyczekiwany moment namaszczenia Krzyżmem Św. W procesji, w dwóch rzędach 181 kandydatów wraz ze świadkami podchodziło do Biskupa z kartkami weryfikującymi ich tożsamość i z imieniem do bierzmowania. W chwili namaszczenia każdy kandydat usłyszał słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego i na znak przyjęcia odpowiedział: Amen.
Podczas Mszy św. zostały uroczyście zaniesione w procesji dary do Ołtarza, w tym kosz z darami natury symbolizującymi owoce Ducha Św. Całej uroczystości towarzyszyły: piękna oprawa muzyczna i specjalny wystrój Kościoła. Na zakończenie młodzież podziękowała ks. Biskupowi, wszystkim obecnym Księżom, Katechetom, Rodzicom i wiernym, którzy włączyli się w modlitwę. Na nowo-bierzmowanych w lobby Kościoła czekały pamiątki: anglojęzyczna Biblia „Catholic Youth Bible” oraz certyfikaty z napisami, które mają przypominać o modlitwie i spowiedzi i zachęcać młodzież do uczestniczenia w życiu Kościoła.
Przez 9 dni w naszej parafii trwała nowenna za kandydatów i ich rodziny. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i prosimy, aby nadal otaczali tych młodych ludzi modlitwą, by rosło w nich pragnienie pogłębiania łaski chrzcielnej, odnajdywania w sobie darów otrzymanych od Ducha Św., by mogli dzielić się nimi z innymi i by przynosiły one owoce w ich życiu dla większej chwały Bożej.