PRZYGOTOWANIE i DATA CHRZTU:

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1pm.

Obecność rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest obowiązkowa!

Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice. 

Wymagana jest przynależność rodziców dziecka do naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka.

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu św., wypełnić formularz zgłoszenia Chrztu św. (plik do pobrania z prawej strony pod obrazkiem) i zarezerwować datę.


Dokumenty:

  • Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św.;
  • Kopia świadectwa urodzenia dziecka;
  • Forma weryfikacyjna dla chrzestnej/chrzestnego, którzy należą do naszej parafii lub zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego, jeśli nie należą do naszej parafii. 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać następujące warunki:

  • być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego Chrzest, posiadać wymagane do tego kwalifikacje i intencję pełnienia tego zadania
  • mieć ukończone 16 lat
  • być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą nie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest
  • jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki
  • zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, oraz wierne wypełnianie zobowiązań rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie.

Katecheza przedchrzcielna:

Rodzice i chrzestni biorą udział w katechezie przygotowującej do Chrztu św., która odbywa się w środy przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 7:45pm w kaplicy św. Faustyny.

Jeżeli chrzest będzie w innym terminie niż w II i IV niedzielę miesiąca, to należy uczestniczyć w katechezie w wyznaczonym czasie, tzn. w II i IV środę miesiąca.


Spowiedź:

Rodzice (jeżeli nie zabrania tego Prawo Kanoniczne) oraz chrzestni powinni przed Chrztem św. przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w czasie Mszy św. móc przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.
W naszym kościele można korzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 30 min. przed każdą Mszą św.


Zdjęcia/Video:

Podczas ceremonii osoby wykonujące zdjęcia/video powinny dyskretnie spełniać swoją funkcję, nie mają prawa wchodzić i poruszać się w prezbiterium (przestrzeń wokół ołtarza) i przy chrzcielnicy w miejscu zarezerwowanym dla kapłana.


Świeca chrzcielna i biała szata:

Rodzice powinni na chrzest swojego dziecka przynieść świecę chrzcielną i białą szatę. (Można je kupić w naszym sklepiku parafialnym w każdą niedzielę lub w innych sklepach religijnych).


Ofiara:

Nie ma ustalonych opłat za sprawowanie sakramentów. Zwyczajowo, ofiary składane przy okazji Chrztu św. przeznaczone są na potrzeby parafii.


Zgłoszenie dziecka do chrztu


Informacje o przygotowaniu do chrztu dziecka


Forma weryfikacyjna chrzestnej/chrzestnego – jest ona używana tylko przez osoby, które należą do naszej parafii i chrzest ma się odbyć w naszym kościele.

Gdy chrzestni nie należą do naszej parafii i chrzest nie jest w naszym kościele, prosimy, by osoby zgłosiły się do swojego kościoła po zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi.

Godparent verification form– it is used only by person who belong to our parish and the baptism is  in our church.

If person does not belong to our parish and the baptism is not in our church, we ask that person to report to his/her church for a certificate that he/she can be godparent.