PRZYGOTOWANIE i DATA CHRZTU:

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 01:00 p.m.

Obecność rodziców dziecka i rodziców chrzestnych na tej Mszy św. jest obowiązkowa!

Formalności związane z przygotowaniem CHRZTU dziecka należy załatwiać w parafii, do której zapisani są rodzice. 

Wymagana jest przynależność rodziców dziecka do naszej parafii (plik do pobrania z prawej strony pod obrazkiem) lub pisemna zgoda na chrzest z parafii, do której należą rodzice dziecka.

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu św., wypełnić formularz zgłoszenia Chrztu św. (plik do pobrania z prawej strony pod obrazkiem) i zarezerwować datę.

DOKUMENTY: 
– Wypełniony formularz zgłoszenia Chrztu św.
– Kopia świadectwa urodzenia dziecka
– Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (rozdział IV: 872, 873 i 874) kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać następujące warunki:
– być wyznaczonym przez rodziców przyjmującego Chrzest, posiadać wymagane do tego kwalifikacje i intencję pełnienia tego zadania
– mieć ukończone 16 lat
– być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą nie być matką ani ojcem przyjmującego chrzest
– jeżeli kandydat na rodzica chrzestnego pozostaje w związku małżeńskim, wymaga się, aby był to związek sakramentalny, pobłogosławiony przez Kościół Katolicki
– zadaniem rodziców chrzestnych jest wspieranie rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, oraz wierne wypełnianie zobowiązań rodzica chrzestnego podjętych na Chrzcie.

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA
Rodzice i chrzestni biorą udział w katechezie przygotowującej do Chrztu św., która odbywa się w środy poprzedzające dzień Chrztu o godz. 07:45 p.m. w kaplicy św. Faustyny.

SPOWIEDŹ:
Rodzice (jeżeli nie zabrania tego Prawo Kanoniczne) oraz chrzestni powinni przed Chrztem św. przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w czasie Mszy św. móc przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.
W naszym kościele można korzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 30 min. przed każdą Mszą Św.

ZDJĘCIA/VIDEO: 
Podczas ceremonii osoby wykonujące zdjęcia/video powinny dyskretnie spełniać swoją funkcję, nie mają prawa wchodzić i poruszać się w prezbiterium (przestrzeń wokół ołtarza) i przy chrzcielnicy w miejscu zarezerwowanym dla kapłana.

ŚWIECA CHRZCIELNA I BIAŁA SZATA:
Rodzice powinni na chrzest swojego dziecka przynieść świecę chrzcielną i białą szatę. (Można je nabyć w sklepach religijnych).

OFIARA:
Nie ma ustalonych opłat za sprawowanie sakramentów. Zwyczajowo, ofiary składane przy okazji Chrztu św. przeznaczone są na potrzeby parafii.

Zgłoszenie dziecka do chrztu