ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM ARKA PANA I PRZYJACIELE

W każdy czwartek nasze spotkania rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 7pm w Kościele. Druga część spotkania po Mszy św. odbywa się albo w Kościele albo w Centrum Pastoralnym (podczas Mszy św. zostanie podane miejsce spotkania) i trwa od ok. godz. 7.50pm do ok. 9pm. Pod koniec każdego spotkania może nastąpić dzielenie w grupach.

Nasza formacja duchowa pozwala odkrywać nam nasze charyzmaty, by dzielić się nimi w małych wspólnotach – rodzinie jak i z całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla większej chwały Bożej i odnajdować Boga w naszej codzienności. Naszej formacji przyświeca maksyma św. Ignacego Loyoli:

Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.

 

Liderzy Odnowy w Duchu Świętym:

Opiekun Duchowy: ks. Andrzej Maślejak

Katarzyna Zeliszczak: jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Lubię aktywność fizyczną, zwłaszcza długie spacery i jazdę na rowerze, a także dobrą książkę. We Wspólnocie jestem od 5 lat. Regularny udział w spotkaniach pomaga mi w pogłębianiu relacji miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem, a także ukierunkowuje mnie na wypełnianie woli Bożej w moim powołaniu życiowym.

Ela Stanisz: jestem żona i mamą. Lubię dobrą książkę, film, muzykę, taniec oraz spacery na świeżym powietrzu i pracę w ogrodzie. W Odnowie jestem od paru lat, ponieważ mam w sobie pragnienie pogłębiania swojej wiary w Boga, bez którego nie wyobrażam sobie życia.

Dorota Pruszynski: jestem żoną i mamą 11-letniej Oli. Lubię pomagać i udzielać się społecznie. Do Wspólnoty należę od 5 lat. Na spotkaniach Odnowy w Duchu Św. szczególnie lubię modlitwę poprzez adorację i uwielbienie, które pomagają mi pogłębiać moją wiarę i relację z żywym Bogiem oraz dają mi siłę, pomagają akceptować codzienne trudności oraz zmieniać spojrzenie na drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

 

Rada Parafialna

Rada parafialna – organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. Rada parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

 

Przy naszej parafii istnieją dwa typy rad parafialnych:

Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.

Rada finansowa – rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

CZŁONKOWIE RADY DUSZPASTERSKIEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY: Agnieszka Stankiewicz 630 863 3933

Vice przewodniczący: Tomasz Checiek 773 457 8354
SEKRETARZ RADY: Barbara Musiał 630 543 3819
KOMISJA CHARYTATYWNA: Marta Penc 630 456 0603
KOMISJA DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ: Jolanta Smoter 630 740 2749, Marek Gracz 630 400 7338
KOMISJA GOSPODARCZA: Damian Mazur 773 567 6652, Piotr Angielczyk 630 615 9855, Artur Rogowski 773 720 0038, Józef Żelazo 630 935 2796, Marek Stanisz 630 518 6560, Tomasz Checiek 773 457 8354
KOMISJA KULTURALNA: Agnieszka Stankiewicz 630 863 3933
KOMISJA SZKOLNO-OŚWIATOWA: Barbara Musiał 630 543 3819, Barbara Stanio 630 863 3933
RZECZNIK PRASOWY: Agnieszka Stankiewicz 630 863 3933

Kapłani i Siostry: stałymi członkami Rady.


CZŁONKOWIE RADY FINANSOWEJ
:

Grzegorz Kozioł
Mariusz Kwaśniak
Lucyna Gawryluk
Maciej Stanio
Beata Świerc
Piotr Tyrka

Ministranci

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

Jeżeli chcesz zostać ministrantem-skontaktuj się z opiekunem ks. Krzysztofem Janickim SChr. 773 822 9034

Ministranci z naszej parafii mają systematyczne spotkania formacyjne, które odbywają się we wtorki. Ponadto każdy ministrant jest zobowiązany do służenia na wyznaczony termin wg grafiku, (grafik w zakrystii ministrantów).

I wtorek miesiąca: MSZA ŚWIĘTA „PONTYFIKALNA” g. 7:00pm – to jest Msza święta na której gromadzi się cała służba liturgiczna, jest to Msza Uroczysta z całą bogatą oprawą liturgiczną (kadzidło i asysta przy Celebransie). Podczas Mszy świętej modlimy  się w intencji naszej rodziny ministranckiej a także w intencji o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Msza św. „PONTYFIKALNA” jest obowiązkowa dla wszystkich ministrantów. Jest to świąteczny ministrancki dzień.

 

Zbiórki ministranckie:

Drodzy rodzicie w tym roku 2022/2023 zbiórki ministranckie odbywać się będą w nastepującym porządku:

I i III wotrek miesiąca – ministranci starsi od 7 klasy + szkoła średnia

II i IV wtorek miesiąca:

– kandydaci na ministranta godz. 5:15pm

– ministranci młodsi do klasy 6 godz. 7:45pm

W każdy pierwszy wtorek miesiąca odprawiana będzie o godz. 7:00pm Msza św. ministrancka dla wszyskich ministrantów i kandydatów. Bardzo proszę o obecność. Następnie po Mszy św. będzie krótkie słówko formacyjne do wszystkich i zbiórka dla starszych ministrantów a młodsi i kandydaci wracają do domu.

 

Jesłi chodzi o zbiórki dla młodszych to ze względu na ilość podzieliłem w tym roku na dwie grupy. W wyjątkowych sytuacjach jeśli komuś nie odpowiada godzina 5:15pm to może przychodzić na 7:45pm i odwrotnie. Tylko kandydaci obowiązkowo proszę aby przychodzili na godz. 5:15pm. Jeśli komus nie bedzie pasowała godzina to proszę o kontakt ze mną.

Zapraszam:

Piłka nożna dla młodszych i starszych min. i kandydatów w soboty od 3:00-5:00pm

Siatkówka i koszykówka dla starszych w czwartek od 6:00-9:00pm

Tak jak w tamtym roku jestem do waszej dyspozycji o każdej godzinie mój numer telefonu ks. Krzysztof 773 822 9034

Służenia w tygodniu

Drodzy rodzice i ministranci bardzo proszę o służenia raz w tygodniu w dzień powszedni według grafika. Osoby które nie mają jeszcze wyznaczonego służenia proszę o zgłoszenie się do mnie. Jeśli ktoś by chciał dokonać zmiany dnia służenia to proszę o kontakt 773 822 9034. Bardzo dziękuje wszystkim którzy dbają o to aby wypełniać służbę ministrancką przy ołtarzu.

Karta MINISTRANTA – do wydrukowania i wypełnienia

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA MINISTRANTA

Litania Loretańska

zgoda na wyjazd dziecka

ks. Krzysztof kościół

kolednicy 2022

FORMA MEDYCZNA lombard 2022 Wakacje – młodzież

Adoracja młodzież 2

Teksty I-Komunia Święta

dla rodziców Wiver

KARTA REJESTRACYJNA WOLONTARIUSZA

FORMULARZ DO BIERZMOWANIA (kandydat) – Lombard

FORMULARZ DO BIERZMOWANIA (swiadek) – lombard

Pozwolenie na Holy Fire

Kolędnicy 2023 – scenariusz

Czuwanie Wigilia Bożego Miłosierdzia 2023

Czuwanie Niedziela Miłosierdzia – pieśni

modlitewnik+przewodnik

Kolędnicy 2024 – scenariusz

KARTA REJESTRACYJNA_Wakacje z Bogiem 2024

KARTA REJESTRACYJNA WOLONTARIUSZA

Wyjazd Kolędników 2024

pieśni na bierzmowanie 2024

Asysta Liturgiczna grupy 2024

TopGolf

Adoracja Wielki Piątek i Sobota

Wielki Czwartek przebieg liturgii 2024

PORZADEK LITURGII WIELKIEGO PIATKU 2024

wigilia paschalna lombard 2024

Rezurekcja – plan

Czytania biblijne

Psalmy Wigilii Paschalnej db

Asysta Liturgiczna Triduum 2024 dla min

Czuwanie w Wielki Czwartek

Czuwanie w Wielki Piątek ministranci i schola

wyjazd scholi

 

Lektorzy

Spełnianie przez lektorów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół Słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary„. Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu duchowego chrześcijanina. Właściwe jego odczytanie i przekazanie wiernym pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii.

Grupa Lektorów naszej Parafii czyta słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i świątecznej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Przewodniczącą lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor – nr tel. 630-924-7741.

Opiekę duchową i formacyjną nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz Andrzej Maślejak.

Chór Parafialny im. św. Jana Pawła II

Do naszego grona zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiew, chcą doświadczyć czym jest piękno muzyki kościelnej oraz popracować nad swoim warsztatem wokalnym.

Próby Chóru odbywają się w środy o godz. 07:30 p.m. w Centrum Pastoralnym. Osoby, które chcą zapisać się do chóru, prosimy o kontakt z p. organistą Zbigniewem Blicharzem (tel.: 773-616-9284).

Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Proboszcz Andrzej Maślejak SChr

Sztuki piękne są wyrazem dwoistej natury człowieka: idealnej i zmysłowej, duszy i ciała. Strona zmysłowa działa na wzrok, […] duchowa zaś strona sztuki znajduje swój wyraz najwybitniejszy w muzyce, oddziaływa na słuch i przezeń ma dostęp do życia wewnętrznego, wyrazem zaś harmonijnego zespolenia sztuk wzroku ze sztuką słuchu jest poezja”. (bł. abp J.A. Nowowiejski)

Zespół Misericordia

Zespół muzyczny „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św., gra na nabożeństwach i podczas różnych wydarzeń parafialnych i nie tylko. Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała się w przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy Świętych. o godz. 07:00 p.m.

Próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 08:00 p.m.

Kierownikiem zespołu jest p. Jacek Krępulec. Opiekunem duchowym zespołu jest ks. Krzysztof Janicki

Zespół młodzieżowy „ Przyjaciele Miłosierdzia”

Jesteś uczniem klasy VIII oraz z High School, potrafisz i chcesz śpiewać lub grać na instrumentach. Zapraszamy do jeszcze większego odkrywania piękna swoich talentów i wykorzystywania ich w twórczy sposób.

Przy parafii  istnieje Zespół Młodzieżowy.
Próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00 p.m. w kościele lub w Centrum Pastoralnym oraz w co drugą niedzielę o godz. 5.30 p.m.

Zespołem opiekuje się ks. Krzysztof Janicki 773 822 9034; Agata Razniak

 

 

spiewnik gotowy 1 listopada 14 r.

Spiewnik 2015 Schola Młodzieżowa

Scholka dziecięca „Boże Perełki”

Scholka dziecięca „Boże Perełki” składa się z dzieci od 5 do 14 lat,które wielbią Boga piosenką. Opiekunem zespołu są: ks. Krzysztof Janicki tel. 773 822 9034, Magdalena Kamińska, Justyna Szkaradek.

Próby naszego zespołu w tym roku odbywać się będą w następującym porządku:

Grupa starsza od 4 klasy – 7 klasy spotykać się będzie w I i III środę miesiąca o godz: 6:30pm-8:00pm

 

Grupa młodsza do 3 klasy spotykać się będzie w II i IV środę miesiąca o godz. 6:30pm-8:00pm.

 

Próba dla wszystkich odbywać się będzie w V środę miesiąca w roku wyjdzie to kilka razy.

 

Kochani rodzice jeśli zdarzyło się tak że np. rodzeństwo ze względu na wiek zostało rozdzielone i nie jesteście w stanie tego pogodzić to proszę aby wybrać jedną grupę jeśli nie będzie problemu to proszę wtedy przyjeżdzać na dwie grupy. Bardzo mi zależy na tym aby każdego dziecko z chęcią przyjeżdzało na próbe i czuło sie dobrze.

Na obecną chwilę posługa niedzielna w kościele ze względu na pandemię jest zawieszona do odwołania ale próby będą odbywać się regularnie.

 

Bardzo dziękuje Wam za wasze zaangażowanie  !!! Bóg zapłać !!!

Tak jak w tamtym roku jestem do dyspozycji ks. Krzysztof 773 822 9034

Spiewnik Dzieci

roraty pieśni

Młodzież

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA MŁODZIEŻY 2020/2021r.

Spotkania odbywać się będą w każdą środę o godz. 7:45pm-9:30pm w Centrum Pastoralnym. Opiekunem grupy jest duszpasterz młodzieży.

 

 

 

Formularz dla bierzmowanych

Krąg Miłosierdzia

Krąg Miłosierdzia jest grupą młodzieży studiującej i pracującej, skupionej wokół idei Bożego Miłosierdzia przekazanej przez Siostrę Faustynę. Duchowość wspólnoty jest prosta – codziennie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia i czyn miłosierdzia względem bliźniego.

Grupa powstała w 2011 roku. Dziś regularnie spotyka się co tydzień w niedziele po młodzieżowej Mszy Św. wieczornej. Oprócz formacji ciągłej, członków Kręgu można zobaczyć w rożnych akcjach parafialnych i zewnętrznych.

Opiekę duchową w Kręgu sprawuje duszpasterz młodzieży SChr.

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to grupa dzieci w wieku od 6 lat i wzwyż, która w trakcie cotygodniowych spotkań żyje duchem ks. Blachnickiego, założyciela Ruchu Oazowego w Polsce.

Siostra Małgorzata i siostra Magdalena zaprasza na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywać się będą w czwartki o godz. 6:30pm  w Centrum Pastoralnym:

Grupa młodsza (w wieku od 6-10 lat) spotyka się co dwa tygodnie na zmianę z grupą starszą (w wieku od 11-14 lat). 

Piersze spotkanie grupy młodszej odbędzie sie 17 września zas pierszwe spotkanie grupy starszej odbędzie się 24 września o godz. 6:30pm.

Chętne osoby proszę aby zgłaszały się do s. Małgorzaty w zakrystii.

Opiekunem grupy jest s. Małgorzata i s. Magdalena.

Krąg Biblijny dorosłych

Krąg Biblijny dorosłych spotyka się zawsze w poniedziałek w Centrum Pastoralnym o godz. 08:00 p.m. Pochylamy się nad Słowem Bożym, aby drogą Lectio Divina wprowadzić to Słowo w życie osobiste i wspólnotowe.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach modlitewnych ze Słowem Bożym.

 

Opiekunem grupy jest:

Domowy Kościół

 

Jesteśmy grupą rodzin katolickich, które chcą uczyć się, jak być lepszym małżeństwem i rodziną, jak odkrywać siłę sakramentu małżeństwa i Boski plan dla nas. Ponieważ życie nie jest proste i doświadczamy wielu trudności, także grzechów, potrzebujemy Bożej łaski, aby nie poddawać się, ale odkrywać to, co ważne i piękne w rodzinie, w życiu. Domowy Kościół pomaga nam wzajemnie się mobilizować oraz dążyć do Boga wyznaczona przez Ruch droga formacji. Co miesiąc spotykamy się w grupie 4-7 małżeństw w obecności księdza moderatora, który czuwa nad spotkaniem. Domowy Kościół organizuje weekendowe i wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne dla rodzin.

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej lub zapisać do Wspólnoty DK, zapraszamy na stronę:

www.dkoaza.com

Email : info@dkoaza.com

Para Odpowiedzialna – Andrzej i Urszula Jóźwiak
Tel :773 934 3265

 

 

Straż Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa

Zadaniem tej wspólnoty jest codzienna modlitwa, której celem jest uczczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Straż Honorowa NSPJ spotyka się na wspólnej modlitwie w I soboty miesiąca po Mszy Świętej o godz. 06:00 p.m.

Opiekunem grupy jest ks. Józef Siedlarz.

Geneza Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka – statua Najświętszego Serca Pana Jezusa – prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem „… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia – św. Franciszka Salezego: „chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

Apostolat Margaretka

Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka codziennie modlą się za kapłanów.

Spotkania grupy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.  09:00 a.m.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę zgłoś swoją gotowość dzwoniąc pod nr. tel. 630-965-7350 (p. Urszula).

Opiekunem duchowym tej grupy jest ks. Lesław Prebendowski

Róże Żywego Różańca dzieci i dorosłych

W naszej wspólnocie istnieją dwie Róże Różańcowe dorosłych oraz dwie Róże dziecięce. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 07:00 a.m. (dorośli) oraz o godz. 11:00 a.m. (dzieci) odbywa się zmiana tajemnic różańcowych z podaniem intencji modlitewnej na dany miesiąc.

Osobami odpowiedzialnymi za grupy są: p. Anna Grabiec, p. Alicja Przednówek oraz p. Maria Mulica 847 476 5554 (dzieci).

Opiekunami duchowymi Róż Różańcowych są: ks. Proboszcz (dorośli) oraz ks. Krzysztof  Janicki 773 822 9034 (dzieci).

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH:

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec Rodziców w intencji dzieci powstał jako efekt rekolekcji, które odbyły się w 2001 roku w Gdańsku-Oliwie. Rekolekcje zdominowane były modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Otwierając się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego, także i w naszej Parafii powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. Przy naszej parafii istnieje już 17 Róż.

Pierwsze Piątki miesiąca na Mszy św. o godz. 07:00 p.m. zawierzamy Maryi nowe Róże Rodziców, a po Mszy św. – wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec za dzieci.

Zapraszamy odwiedzić stronę internetową, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące Różańca Rodziców za dzieci.
http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z panią Beatą, tel.: 773-544-5031.

Opiekunem duchowym jest ks. Krzysztof Janicki 773 822 9034.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa (skrót JRR) jest wielomilionową wspólnotą o światowym zasięgu.

Zrodziła się na Jasnej Górze, w okresie odnowy religijnej Narodu Polskiego. W odpowiedzi na milenijne wezwanie Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego ”Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”, paulin O. Bronisław Matyszczyk odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. 6 stycznia 1968 roku powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa oddana opiece Świętych Aniołów Stróżów.

Osoby należące do róż parafialnych mogą włączyć się do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i nie są obowiązane do odmawiania drugiej tajemnicy różańca. Wszyscy bowiem zespoleni w modlitwie różańcowej stanowią jedną wielką wspólnotę (ze statutu JRR)

Strona internetowa JRR: www.jrr.org.pl

Kontakt: Dorota 630-395-7893, Maria 630- 965-4221.

„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

Już od 2011 roku prowadzone są warsztaty 12 kroków w Chicago i uczestniczyło w nich ponad 150 osób, a wszyscy, którzy bez zaniedbań i aktywnie wypełniali program, odnieśli wielką korzyść.

 1. Praca z programem „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” obejmuje:
  Codzienną osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych (20 – 30 minut dziennie + pisemne notatki osobiste). Wypełnianie zadań wskazanych w poszczególnych krokach.

 

 1. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

ADRESAT – kto może być uczestnikiem warsztatów?
Osoby:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • z zaniżoną samooceną,
 • z tendencją do izolowania się,
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
 • zranione w dzieciństwie,
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
 • pragnące zmiany swego życia na lepsze,
 • szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem,
 • przeżywające okres duchowej odnowy lub nawrócenia religijnego,
 • szukające sposobu poradzenia sobie z nową sytuacją życiową (tragiczny wypadek lub nagła choroba, utrata pracy, rozwód lub porzucenie, śmierć bliskiej osoby, …)

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan bazuje na 12 Krokach Anonimowych Alkoholików. Osobista i grupowa praca inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Oczekiwane cele:

 1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.
 2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.
 3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

 

Program prowadzi w znacznym stopniu do uporządkowania wewnętrznego i do integracji osobowości.
12 kroków ku pełni życia:

 1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Modlitwa o pokój ducha
O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwy w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym. Amen. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, nr 1241(K)2010 (do prywatnego odmawiania).

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.12krokow.sychar.org lub www.chicago-jezuici.sychar.org

Pytania można kierować na adres 12krokowlombard@gmail.com lub dzwoniąc pod (630) 656-7789 do Marii Onak.

Opiekunem grupy jest Ks. Andrzej Maślejak

Grupa Pro-life

Zapraszamy do modlitwy w obronie nienarodzonych.

W trzecie środy miesiąca członkowie naszej Misji modlą się cały dzień przy klinice aborcyjnej „Advantage” w Wood Dale, IL.

Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca członkowie naszej Parafii podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Osoby te modlą się codziennie przez dziewięć miesięcy  „dziesiątką” Różańca za poczęte dziecko, aby narodziło się bez problemów.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Fryderyka Kubica.

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą„. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Poradnictwo Rodzinne

Coraz częściej borykamy się z problemami małżeńskimi i wychowawczymi, w których szukamy kompetentnej pomocy. Dlatego w  uroczystość Zesłana Ducha Świętego A.D. 2009 otworzyliśmy w naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka.

Poradnictwo współpracuje  z profesjonalistami zajmującymi się rzeczywistością rodziny: psychologiem, psychiatrą, ginekologiem, prawnikiem, Kościołem Domowym, kapłanami. Na spotkanie można umówić się telefonicznie, pod nr: 1-630-885-6147.

Marszałkowie

Marszałkowie witają przychodzących, wskazują wolne miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Marek Stanisz – nr. tel. (630) 518-6560.

Opiekunem duchowym grupy jest ks. Proboszcz.

Grupa licząca kolektę

Grupa licząca kolektę pomaga w liczeniu tacy, wpłacie pieniędzy do banku.

 

Grupa AA

Spotkania „zamknięte” dla członków grupy AA, odbywają się we wtorki o 08:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Każdy ostatni wtorek miesiąca – ma charakter „otwarty” – może przyjść każdy, zainteresowany problematyką.

Kontakt p. Wojciech: +1 (773) 848-1821

Grupa AL-ANON

Jeśli ktoś z twoich bliskich ma problem alkoholowy, przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania w każdy wtorek o godz. 08:00 p.m. w Centrum Pastoralnym. W każdy pierwszy czwartek parzystego miesiąca (luty, kwiecień, etc.) spotkanie otwarte dla każdego.

Kontakt: 847-962-0677 lub 630-442-3755.

Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta

Próby Orkiestry Dętej odbywają się w poniedziałki o godz. 07:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Zapraszamy młodzież, dzieci oraz dorosłych grających na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, panem Mirosławem, nr telefonu: 708-404-7378.
Oto kilka fragmentów z występów naszej Orkiestry Dętej:

„Maryjo Królowo Polski”
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”
„My chcemy Boga”
„Kolęda Bóg się rodzi moc truchleje”

Zespół Taneczny Mała Wisła

Zespół Taneczny „Mała Wisła” jest tanecznym zespołem dziecięcym kultywującym tradycje polskie.

Próby odbywają się w każdy poniedziałek od godz 05:00 p.m. do 6:30pm (dzieci od lat 5-7).
W każdy piątek zaś, w Adisson Park District, 1776 Centennial Park (w pobliżu Sam’s Club i I-355) od godz. 05:30 do 08:30 p.m. są zajęcia dla dzieci od lat 8 do wieku dorosłego.

Dalsze informacje i kontakt: Irena Jarocińska, tel: 630-307-2482 (wieczorem).

Służba parkingowa

Służba Parkingowa, potocznie nasi „Parkingowi” to przede wszystkim młodzi ludzie, wolontariusze, czyli silna grupa, która koordynuje ruch na parkingu przy kościele naszej Parafii.

Opiekę nad Służbą Parkingową sprawuje ks. Proboszcz.

Kawiarenka parafialna

Kawiarenka działa od początku istnienia Parafii. Idea tej posługi polega na stworzeniu zaplecza dla wspólnotowego spotkania parafian po Mszy św. Sprzedaż kawy, pączków, ciasta, okazjonalnie obiadów przynosi również dodatkowe dochody przeznaczone na spłatę zadłużenia budowy naszej świątyni.

Kawiarenka znajduje się w Centrum Pastoralnym.

Sklepik

Wnet po utworzeniu naszej Misji ks. Janusz Zych TChr – pierwszy dyrektor Misji – wyszedł z inicjatywą stworzenia małego zaplecza liturgicznego w postaci kartek świątecznych, dewocjonaliów, książek i innych artykułów religijnych. Początkowo sklepik prowadziła rodzina Bykowskich, a następnie posługę tę podjęli pp. Jan i Barbara Górz. Obecnie pomaga również p. Magda Kamińska.

W kościele sklepik ma swoje pomieszczenie w lewej części. Zakupy można robić po każdej Mszy Św. w niedzielę.

Biblioteka

Biblioteka

W czasach „potopu informacyjnego” nie jest łatwo znaleźć dobrą książkę. Stąd inicjatywa naszej dzielnej katechetki, p. Fryderyki Kubica, by założyć bibliotekę „VERBUM” w naszym kościele. W salce na balkonie mamy już trzy szafy i regał, w których są książki religijne, katolickie i patriotyczne. W zasobach biblioteki znajduje się ok. 2.000 książek.