ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM ARKA PANA I PRZYJACIELE

Odnowa w Duchu Świętym

PLAN SPOTKAŃ FORMACYJNYCH ODNOWY W DUCHU ŚW.

STYCZEŃ – MAJ 2020R.*

 

Spotkania Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w czwartki. Spotkania rozpoczynamy Eucharystią (z pewnymi wyjątkami) w Kościele o godz.7pm. Druga część spotkania po Mszy św. odbywa się albo w Kościele albo w Centrum Pastoralnym (podczas Mszy św. zostanie podane miejsce spotkania) i trwa od ok. godz. 7.50pm do ok. 9.00pm.

 

30 stycznia – ok. 7.50pm Medytacja w Centrum Pastoralnym

 

6 lutego – 7.00pm Msza św. **+ konferencja: Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła. Św. Ignacy Loyola

13 lutego – 7.00pm Msza św. + warsztaty: Moje potrzeby – czy i jak je zaspokajać?

20 lutego – 7.00pm Msza św.+ Adoracja z modlitwą uwielbienia **

 

5 marca – 7.00pm Msza św. **+ konferencja: Asceza w życiu Ignacego Loyoli na podstawie Opowieści Pielgrzyma

12 marca – 7.00pm Msza św. + Medytacja J 4,5-42

26 marca – 7.00pm Msza św. + Adoracja z modlitwą uwielbienia**

 

16 kwietnia – 7.00pm Msza św.** + Agape po Zmartwychwstaniu

23 kwietnia – ok. 7.50pm Adoracja z modlitwą uwielbienia **

30 kwietnia – 7.00pm Msza św. + warsztaty: Jakie są moje granice? – w Centrum Pastoralnym

 

7 maja   – 7.00pm Msza św.** + konferencja: Sens życia na podstawie lektury Viktora E.Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu.

14 maja –ok.7.50pm Medytacja J 14,15-21 w Centrum Pastoralnym

21 maja – 7.00pm Msza św. + Adoracja z modlitwą uwielbienia**

 

27 – 30 maj warsztaty duchowości ignacjańskiej (połączone z poznawaniem i akceptacją siebie) w King’s Hall – kończące rok formacyjny; prowadzący: ks. Tomasz Pietrzak SChr i Agnieszka Matczak***

 

* zastrzegam sobie możliwość zmiany planu spotkań.

** oprawę muzyczną zapewnia pan Jacek Krepulec

*** szczegóły na osobnych ogłoszeniach

ZAPRASZAM,

Ks. Tomasz Pietrzak SChr

W każdy czwartek nasze spotkania rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 7:00pm w Kościele. Druga część spotkania po Mszy św. odbywa się albo w Kościele albo w Centrum Pastoralnym (podczas Mszy św. zostanie podane miejsce spotkania) i trwa od ok. godz. 7.50pm do ok. 9.00pm. Pod koniec każdego spotkania może nastąpić dzielenie w grupach.

Nasza formacja duchowa pozwala odkrywać nam nasze charyzmaty, by dzielić się nimi w małych wspólnotach – rodzinie jak i z całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla większej chwały Bożej i odnajdować Boga w naszej codzienności. Naszej formacji przyświeca maksyma św. Ignacego Loyoli:

Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.

 

Liderzy Odnowy w Duchu Świętym:

Katarzyna Zeliszczak: jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Lubię aktywność fizyczną, zwłaszcza długie spacery i jazdę na rowerze, a także dobrą książkę. We Wspólnocie jestem od 5 lat. Regularny udział w spotkaniach pomaga mi w pogłębianiu relacji miłości z Bogiem i z drugim człowiekiem, a także ukierunkowuje mnie na wypełnianie woli Bożej w moim powołaniu życiowym.

Ela Stanisz: jestem żona i mamą. Lubię dobrą książkę, film, muzykę, taniec oraz spacery na świeżym powietrzu i pracę w ogrodzie. W Odnowie jestem od paru lat, ponieważ mam w sobie pragnienie pogłębiania swojej wiary w Boga, bez którego nie wyobrażam sobie życia.

Dorota Pruszynski: jestem żoną i mamą 11-letniej Oli. Lubię pomagać i udzielać się społecznie. Do Wspólnoty należę od 5 lat. Na spotkaniach Odnowy w Duchu Św. szczególnie lubię modlitwę poprzez adorację i uwielbienie, które pomagają mi pogłębiać moją wiarę i relację z żywym Bogiem oraz dają mi siłę, pomagają akceptować codzienne trudności oraz zmieniać spojrzenie na drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

Rada Parafialna

Rada parafialna – organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. Rada parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

 

Przy naszej parafii istnieją dwa typy rad parafialnych:

Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.

Rada finansowa – rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

CZŁONKOWIE RADY DUSZPASTERSKIEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY: Agnieszka Stankiewicz 630 863 3933

Vice przewodniczący: Tomasz Checiek 773 457 8354
SEKRETARZ RADY: Barbara Musiał 630 543 3819
KOMISJA CHARYTATYWNA: Marta Penc 630 456 0603
KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY: Tomasz Jurek 224 202 4567
KOMISJA DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ: Jolanta Smoter 630 740 2749, Marek Gracz 630 400 7338
KOMISJA GOSPODARCZA: Damian Mazur 773 567 6652, Piotr Angielczyk 630 615 9855, Artur Rogowski 773 720 0038, Józef Żelazo 630 935 2796, Marek Stanisz 630 518 6560, Tomasz Checiek 773 457 8354
KOMISJA KULTURALNA: Agnieszka Stankiewicz 630 863 3933
KOMISJA SZKOLNO-OŚWIATOWA: Barbara Musiał 630 543 3819, Barbara Stanio 630 863 3933
RZECZNIK PRASOWY: Agnieszka Stankiewicz 630 863 3933

Kapłani i Siostry: stałymi członkami Rady.


CZŁONKOWIE RADY FINANSOWEJ
:

Grzegorz Kozioł
Mariusz Kwaśniak
Lucyna Gawryluk
Maciej Stanio
Beata Świerc
Piotr Tyrka

Ministranci

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

Jeżeli chcesz zostać ministrantem-skontaktuj się z ks. Krzysztofem Janickim SChr. 773 822 9034

Ministranci z naszej parafii mają systematyczne spotkania formacyjne, które odbywają się we wtorki. Ponadto każdy ministrant jest zobowiązany do służenia na wyznaczony termin wg grafiku, (grafik w zakrystii ministrantów).

I wtorek miesiąca: MSZA ŚWIĘTA „PONTYFIKALNA” g. 7:00pm – to jest Msza święta na której gromadzi się cała służba liturgiczna, jest to Msza Uroczysta z całą bogatą oprawą liturgiczną (kadzidło i asysta przy Celebransie). Podczas Mszy świętej modlimy  się w intencji naszej rodziny ministranckiej a także w intencji o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Msza św. „PONTYFIKALNA” jest obowiązkowa dla wszystkich ministrantów. Jest to świąteczny ministrancki dzień.

Zbiórki dla ministrantów:

kandydaci dla ministrantów i ministranci młodsi do 6 klasy

– 2 i 4 wtorek miesiąca po Mszy św. o godzinie 7:oopm

ministranci starsi od 7 klasy – 1 i 3 wtorek miesiąca po Mszy św. o godzinie 7:oopm

Raz w miesiącu jest organizowane WSPÓLNE WYJŚCIE DLA WSZYSTKICH MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW. JEST TO CZAS WSPÓLNEJ REKREACJI I ZABAWY.

Karta MINISTRANTA – bardzo proszę wszystkich ministrantów o wypełnienie i dostarczenie karty ministranta do ks. Krzysztofa.

Nie zapomnij – marzec !!!

Nabożeństwa Wielkopostne:

Droga Krzyżowa z udziałem dzieci: środa godzina 6:00pm. – bardzo proszę o obecność kandydatów, ministrantów młodszych i posługę.

Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży: środa godzina 7:45pm – bardzo proszę o obecność ministrantów starszych i posługę.

Gorzkie żale: Bardzo proszę aby każdy ministrant obowiązkowo uczestniczył w choć raz w przepięknym nabożeństwie Gorzkich Żali pełniąc posługe podawania kadzidła, welonu, dzwonieniem gongiem na błogosławieństwo – niedziela godzina 3:00pm. Wypadnie sześć niedziele bardzo proszę aby zapisać się u mnie na jedną wybraną niedzielę. Grafik Gorzkich Żali będzie u ks. Krzysztofa.

Archidiecezjalne spotkanie dla ministrantów i ich rodzin:

11 marca w Parafii św. Tomasza Becketa odbędzie się spotkanie dla ministrntów i ich rodzin. Uroczysta Msza Święta pod przewodnicwem ks. bp. Rysia z Polski zostanie odprawiona o godzinie 7:00pm.

Zbiórka o godzinie 6:00pm przy centrum pastoralnym w Lombard. Potrzebujemy rodziców którzy by pomogli w transporcie.

Adres: Parafia św. Tomasza Becketa 1321 N Burning Bush Lane Mount Prospect.

Feed My Starving Children

12 marca (czwartek) organizujemy wyjście do Feed My Starving Children na pakowanie jedzenia które wysyłane jest do krajów misyjnych. Spotykamy się o godzinie 5:45pm na miejscu adres: 740 Wiley Farm Ct Schaumburg, IL 60173. Mamy zarezerwowaną całą hale dla naszej grupy. Potrzebujemy 250 osób. Zachęcamy kandydatów, ministrantów młodszych i starsych wraz z rodzeńśtwem i rodzicami. Osoby zainteresowane proszę o jak najszybszy kontakt z ks. Krzysztofem w celu dokonania zapisu w naszej grupie. Do zapisu potrzebujemy imię i nazwisko i e-mail tylko osoby dorosłej.

Sakrament Bierzmowania

21 marca odbędzie się w naszym Kościele uroczystość przyjęcia przez młodzież SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. W tym roku odbędzie się uroczystość w dwóch grupach o godzinie 10:00 i o godzinie 2:00pm, pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Nowackiego. Bardzo proszę o podjęcie posługi w tym dniu. Bardzo proszę o zgłaszanie się do mnie. Będziemy potrzebować dwie pełne aysty liturgiczne po 10 osób minimum.

Wyjazdowa Droga Krzyżowa:

Wyjazd rodzinno wspólnotowy na drogę krzyżową do Indiana w sobote w marcu. Podamy termin.

 

Karta MINITSRANTA – Bardzo proszę wszystkich ministrantów o dostarczenie wypełnionej Karty MINISTRANTA którą można pobrać w zakrystii albo z naszej strony parafialnej. Proszę o wejście na zakładkę www.milosierdzie.us następnie /O nas/ grupy/ministranci/ – wypełnione można wysłać e-mailem na adres krzyjani@gmail.com. Bardzo proszę o zaznaczenie służeń w tygodniu i w niedzielę.

 

Służenia w tygodniu

Drodzy rodzice i ministranci bardzo proszę o służenia raz w tygodniu w dzień powszedni według grafika. Osoby które nie mają jeszcze wyznaczonego służenia proszę o zgłoszenie się do mnie. Jeśli ktoś by chciał dokonać zmiany dnia służenia to proszę o kontakt 773 822 9034. Bardzo dziękuje wszystkim którzy dbają o to aby wypełniać służbę ministrancką przy ołtarzu.

Litania Loretańska

Maj 2020

31 maja 2020 – Ziarenko

24 maja 2020 (1) – Ziarenko

Ziarenko 7 czerwca 2020 (1)

 

 

Lektorzy

Spełnianie przez lektorów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół Słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary„. Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu duchowego chrześcijanina. Właściwe jego odczytanie i przekazanie wiernym pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii.

Grupa Lektorów naszej Parafii czyta słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i świątecznej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Przewodniczącą lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor – nr tel. 630-924-7741.

Opiekę duchową i formacyjną nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz.

Chór Parafialny im. św. Jana Pawła II

Do naszego grona zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiew, chcą doświadczyć czym jest piękno muzyki kościelnej oraz popracować nad swoim warsztatem wokalnym.

Próby Chóru odbywają się w środy o godz. 07:30 p.m. w Centrum Pastoralnym. Osoby, które chcą zapisać się do chóru, prosimy o kontakt z p. organistą Zbigniewem Blicharzem (tel.: 773-616-9284).

Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Krzysztof Janicki SChr

Sztuki piękne są wyrazem dwoistej natury człowieka: idealnej i zmysłowej, duszy i ciała. Strona zmysłowa działa na wzrok, […] duchowa zaś strona sztuki znajduje swój wyraz najwybitniejszy w muzyce, oddziaływa na słuch i przezeń ma dostęp do życia wewnętrznego, wyrazem zaś harmonijnego zespolenia sztuk wzroku ze sztuką słuchu jest poezja”. (bł. abp J.A. Nowowiejski)

Zespół Misericordia

Zespół muzyczny „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św., gra na nabożeństwach i podczas różnych wydarzeń parafialnych i nie tylko. Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała się w przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy Świętych. o godz. 07:00 p.m.

Próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 08:00 p.m.

Kierownikiem zespołu jest p. Jacek Krępulec. Opiekunem duchowym zespołu jest ks. Krzysztof Janicki

Zespół młodzieżowy „ Przyjaciele Miłosierdzia”

Jesteś uczniem klasy VIII oraz z High School, potrafisz i chcesz śpiewać lub grać na instrumentach. Zapraszamy do jeszcze większego odkrywania piękna swoich talentów i wykorzystywania ich w twórczy sposób.

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie się 5 września (czwartek) o godzinie 8:00pm w Centrum Pastoralnym. 

Przy parafii  istnieje Zespół Młodzieżowy.
Próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00 p.m. w kościele lub w Centrum Pastoralnym oraz w co drugą niedzielę o godz. 5.30 p.m.

Zespołem opiekuje się ks. Krzysztof Janicki 773 822 9034 i Bartek Cieżobka

Piesni na niedziele

Scholka dziecięca „Boże Perełki”

Scholka dziecięca „Boże Perełki” składa się z dzieci od 5 do 14 lat,które wielbią Boga piosenką. Dzieci śpiewają na Mszy św. w niedziele o godz. 11:00 a.m. Próby odbywają się w środy w Centrum Pastoralnym o godz. 7:00 p.m.
Scholkę prowadzi ks. Krzysztof Janicki 773 822 9034 i p. Iwona Helinski.

 

Spiewnik Dzieci

Nie zapomnij !!!

Roraty:

W pierwszą środę grudnia (4 grudnia) rozpoczniemy Msze święte roratnie z udziałem dzieci o godzinie 7:00pm. Będą w sumie trzy środy: 4, 11, 18 grudnia. Przez ten okres próby będą odbywć się jak zawsze w tym okresie o godzinie 6:00pm.

8 grudnia, w niedzielę, po Mszy św. o godz. 11am przybędzie do naszej parafii św. Mikołaj. Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem, który obdaruje dzieci drobnym prezentem. Spotkanie odbędzie się w King’s Hall Banquets, 1000 N Rohlwing Rd. Lombard. Po spotkaniu ze Świętym będzie możliwość ciepłego posiłku (dzieci: $5, dorośli: $10).

Jasełka

Przygotowywane są JASEŁKA, nasz zespół dziecięcy odpowiedzialny będzie za przygotowanie kolęd. Jasełka zostaną odegrane 29 grudnia w niedziele Świętej Rodziny podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00 w ramach kazania. A także 4 stycznia (sobota) w czasie Mszy świętej o godzinie 6:00pm. Po Mszy świętej udamy się do Kings Hall i wraz z młodzieżą będziemy odpowiedzialni za poprowadzenie kolędowania na opłatku parafialnym.

Opłatek parafialny 4 stycznia(sobota) 2020r.

Drodzy rodzice serdecznie zachęcam i proszę abyśmy jako jedna rodzina parafialna wzięli udział w naszym opłatku parafialnym podczas którego dzieci „Boże Perełki” wraz z kolędnikami i zespołem młodzieżowym poprowadzili by na opłatku wspólne rodzinne kolędowanie pielęgnując w ten sposób polską kulturę i zwyczaje świąteczne.

Rodzinny wyjazd na narty 1-2 luty 2020r CASCADE WI.

Rodziny które chcą pojechać na narty prosimy o rezerwowanie nocelgu w hotelu pod numerem telefonu 608 592 1450. Rezerwując hotel należy powołać się na Divine Mercy. Jeśli ktoś chciałby jechać dzień wcześniej 31 stycznia (piątek) też jest taka możliwość wtedy proszę o zarezerwowanie pokoju od piątku do niedzieli. Także proszę o jak naszybsze wypełnienie form i o dostarczenie ich do naszej trójki zespołowej wraz z czekiem wypisanym na Divine Mercy. W razie jakich kolwiek pytań proszę dzwonić do p. Lucynki 847 404 0309 albo do ks. Krzysztofa 773 822 9034.

 

Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za zaangażowanie i współpracę. Jestem do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań można zawsze dzwonić, napisać sms na numer ks. Krzysztof Janicki 773 822 9034. Bóg zapłać !!!

Młodzież

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA MŁODZIEŻY 2020r.

Do you want encounter and follow God?

Będziemy razem: dyskutować na ważne dla nastolatków tematy, robić scenki, rysunki. Nie zabraknie też wspólnego śmiechu i herbaty.

W tym roku spotykamy się wszyscy razem (bez podziału na grupy wiekowe).

 

Zapraszam na spotkania:

26,27,28 lutego 2020r. – rekolekcje dla młodzieży: szczegóły wkrótce

4 marca, 11 marca, 25 marca – 7.00pm Msza św. w Kościele i po niej Droga Krzyżowa

1 kwietnia – 7.45pm Droga Krzyżowa

15 kwietnia, 29 kwietnia – 7.00pm Msza św. w Kościele, a po niej spotkanie w Centrum Pastoralnym (będą małe słodkości)

6 maja – 7.00pm Msza św. w Kościele, a po niej spotkanie w Centrum Pastoralnym (będą małe słodkości)

13 maja – 7.00pm Msza św. w Kościele z procesją Fatimską

20 maja– spotkanie kończące rok formacyjny: 7.00pm Msza św. w Kościele, a po niej zapraszam na małe co nieco do Centrum Pastoralnego

 

Stali bywalcy spotkań – zaproście i przyprowadźcie chociaż jednego nowego kolegę/ koleżankę na nasze spotkania.

 

 

Ps. Pamiętaj o modlitwie i spowiedzi. Aktualne informacje znajdziecie zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: Lombard – Młodzież).

Ks. Tomasz Pietrzak SChr

Krąg Miłosierdzia

Krąg Miłosierdzia jest grupą młodzieży studiującej i pracującej, skupionej wokół idei Bożego Miłosierdzia przekazanej przez Siostrę Faustynę. Duchowość wspólnoty jest prosta – codziennie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia i czyn miłosierdzia względem bliźniego.

Grupa powstała w 2011 roku. Dziś regularnie spotyka się co tydzień w niedziele po młodzieżowej Mszy Św. wieczornej. Oprócz formacji ciągłej, członków Kręgu można zobaczyć w rożnych akcjach parafialnych i zewnętrznych.

Opiekę duchową w Kręgu sprawuje Ks. Piotr.

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to grupa dzieci w wieku od 7 lat i wzwyż, która w trakcie cotygodniowych spotkań żyje duchem ks. Blachnickiego, założyciela Ruchu Oazowego w Polsce.

Siostra Kornelia zaprasza na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywać się będą w czwartki o godz. 7:00pm  w Centrum Pastoralnym:

Spotkania rozpoczną się od 5 września !!! Serdecznie zapraszamy !!!

Chętne osoby proszę zgłosić do s. Kornelii do udziału w Oazie.

Opiekunem grupy jest s. Kornelia.

Dziecięca Grupa Słowa Bożego

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim). Chcemy, by dzieci naszej parafii miały możliwość poznania Boga w Jego Słowie.

Zapraszamy dzieci z klas V, VI i VII na spotkania ze Słowem Bożym, które odbywają się w poniedziałki o godz. 05:45 p.m. w kościele.

Spotkania prowadzi s. Kornelia.

Krąg Biblijny dorosłych

Krąg Biblijny dorosłych spotyka się zawsze w poniedziałek w Centrum Pastoralnym o godz. 08:00 p.m. Pochylamy się nad Słowem Bożym, aby drogą Lectio Divina wprowadzić to Słowo w życie osobiste i wspólnotowe.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach modlitewnych ze Słowem Bożym.

 

Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Janicki

Domowy Kościół

 

Jesteśmy grupą rodzin katolickich, które chcą uczyć się, jak być lepszym małżeństwem i rodziną, jak odkrywać siłę sakramentu małżeństwa i Boski plan dla nas. Ponieważ życie nie jest proste i doświadczamy wielu trudności, także grzechów, potrzebujemy Bożej łaski, aby nie poddawać się, ale odkrywać to, co ważne i piękne w rodzinie, w życiu. Domowy Kościół pomaga nam wzajemnie się mobilizować oraz dążyć do Boga wyznaczona przez Ruch droga formacji. Co miesiąc spotykamy się w grupie 4-7 małżeństw w obecności księdza moderatora, który czuwa nad spotkaniem. Domowy Kościół organizuje weekendowe i wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne dla rodzin.

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej lub zapisać do Wspólnoty DK, zapraszamy na stronę:

www.dkoaza.com

Email : info@dkoaza.com

Para Odpowiedzialna- Renata i Krzysztof Kaczor
Tel :847-401-1814

 

 

Straż Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa

Zadaniem tej wspólnoty jest codzienna modlitwa, której celem jest uczczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Straż Honorowa NSPJ spotyka się na wspólnej modlitwie w I soboty miesiąca po Mszy Świętej o godz. 06:00 p.m.

Opiekunem grupy jest ks. Piotr.

Geneza Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka – statua Najświętszego Serca Pana Jezusa – prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem „… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia – św. Franciszka Salezego: „chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

Apostolat Margaretka

Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka codziennie modlą się za kapłanów.

Spotkania grupy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.  09:00 a.m.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę zgłoś swoją gotowość dzwoniąc pod nr. tel. 630-965-7350 (p. Urszula).

Opiekunem duchowym tej grupy jest ks. Tomasz.

Róże Żywego Różańca

W naszej wspólnocie istnieją dwie Róże Różańcowe dorosłych oraz dwie Róże dziecięce. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 09:00 a.m. (dorośli) oraz o godz. 11:00 a.m. (dzieci) odbywa się zmiana tajemnic różańcowych z podaniem intencji modlitewnej na dany miesiąc.

Osobami odpowiedzialnymi za grupy są: p. Anna Grabiec, p. Alicja Przednówek oraz p. Fryderyka Kubica (dzieci).

Opiekunami duchowymi Róż Różańcowych są: ks. Proboszcz (dorośli) oraz ks. Piotr Janas (dzieci).

ZASADY FUNKCJONOWANIA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH:

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec Rodziców w intencji dzieci powstał jako efekt rekolekcji, które odbyły się w 2001 roku w Gdańsku-Oliwie. Rekolekcje zdominowane były modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Otwierając się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego, także i w naszej Parafii powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. Przy naszej parafii istnieje już 17 Róż.

Pierwsze Piątki miesiąca na Mszy św. o godz. 07:00 p.m. zawierzamy Maryi nowe Róże Rodziców, a po Mszy św. – wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec za dzieci.

Zapraszamy odwiedzić stronę internetową, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące Różańca Rodziców za dzieci.
http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z panią Beatą, tel.: 773-544-5031.

Opiekunem duchowym jest ks. Krzysztof Janicki 773 822 9034.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa (skrót JRR) jest wielomilionową wspólnotą o światowym zasięgu.

Zrodziła się na Jasnej Górze, w okresie odnowy religijnej Narodu Polskiego. W odpowiedzi na milenijne wezwanie Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego ”Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”, paulin O. Bronisław Matyszczyk odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. 6 stycznia 1968 roku powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa oddana opiece Świętych Aniołów Stróżów.

Osoby należące do róż parafialnych mogą włączyć się do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i nie są obowiązane do odmawiania drugiej tajemnicy różańca. Wszyscy bowiem zespoleni w modlitwie różańcowej stanowią jedną wielką wspólnotę (ze statutu JRR)

Strona internetowa JRR: www.jrr.org.pl

Kontakt: Dorota 630-395-7893, Maria 630- 965-4221.

Grupa Pro-life

Zapraszamy do modlitwy w obronie nienarodzonych.

W trzecie środy miesiąca członkowie naszej Misji modlą się cały dzień przy klinice aborcyjnej „Advantage” w Wood Dale, IL.

Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca członkowie naszej Parafii podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Osoby te modlą się codziennie przez dziewięć miesięcy  „dziesiątką” Różańca za poczęte dziecko, aby narodziło się bez problemów.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Fryderyka Kubica.

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą„. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Poradnictwo Rodzinne

Coraz częściej borykamy się z problemami małżeńskimi i wychowawczymi, w których szukamy kompetentnej pomocy. Dlatego w  uroczystość Zesłana Ducha Świętego A.D. 2009 otworzyliśmy w naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka.

Poradnictwo współpracuje  z profesjonalistami zajmującymi się rzeczywistością rodziny: psychologiem, psychiatrą, ginekologiem, prawnikiem, Kościołem Domowym, kapłanami. Na spotkanie można umówić się telefonicznie, pod nr: 1-630-582-1505.

Marszałkowie

Marszałkowie witają przychodzących, wskazują wolne miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Stanisław Bujak – nr. tel. (630) 543-2156.

Opiekunem duchowym grupy jest ks. Proboszcz.

Grupa licząca kolektę

Grupa licząca kolektę pomaga w liczeniu tacy, wpłacie pieniędzy do banku.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest s. Magdalena.

Klub Seniora „Złota Róża”

Klub Seniora spotyka się przy kawie i poczęstunku w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 03:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Opiekunem duchowym Klubu jest ks. Proboszcz

Grupa AA

Spotkania „zamknięte” dla członków grupy AA, odbywają się we wtorki o 08:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Każdy ostatni wtorek miesiąca – ma charakter „otwarty” – może przyjść każdy, zainteresowany problematyką.

Kontakt p. Wojciech: +1 (773) 848-1821

Grupa AL-ANON

Jeśli ktoś z twoich bliskich ma problem alkoholowy, przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania w każdy wtorek o godz. 08:00 p.m. w Centrum Pastoralnym. W każdy pierwszy czwartek parzystego miesiąca (luty, kwiecień, etc.) spotkanie otwarte dla każdego.

Kontakt: 847-962-0677 lub 630-442-3755.

Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta

Próby Orkiestry Dętej odbywają się w poniedziałki o godz. 07:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Zapraszamy młodzież, dzieci oraz dorosłych grających na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, panem Mirosławem, nr telefonu: 708-404-7378.
Opiekę nad Orkiestrą sprawuje ks. Sergiusz.

Oto kilka fragmentów z występów naszej Orkiestry Dętej:

„Maryjo Królowo Polski”
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”
„My chcemy Boga”
„Kolęda Bóg się rodzi moc truchleje”

Zespół Taneczny Mała Wisła

Zespół Taneczny „Mała Wisła” jest tanecznym zespołem dziecięcym kultywującym tradycje polskie.

Próby odbywają się w każdy poniedziałek od godz 05:00 p.m. do 6:30pm (dzieci od lat 5-7).
W każdy piątek zaś, w Adisson Park District, 1776 Centennial Park (w pobliżu Sam’s Club i I-355) od godz. 05:30 do 08:30 p.m. są zajęcia dla dzieci od lat 8 do wieku dorosłego.

Dalsze informacje i kontakt: Irena Jarocińska, tel: 630-307-2482 (wieczorem).

Służba parkingowa

Służba Parkingowa, potocznie nasi „Parkingowi” to przede wszystkim młodzi ludzie, wolontariusze, czyli silna grupa, która koordynuje ruch na parkingu przy kościele naszej Parafii.

Opiekę nad Służbą Parkingową sprawuje ks. Proboszcz.

Kawiarenka parafialna

Kawiarenka działa od początku istnienia Parafii. Idea tej posługi polega na stworzeniu zaplecza dla wspólnotowego spotkania parafian po Mszy św. Sprzedaż kawy, pączków, ciasta, okazjonalnie obiadów przynosi również dodatkowe dochody przeznaczone na spłatę zadłużenia budowy naszej świątyni.

Kawiarenka znajduje się w Centrum Pastoralnym.

Sklepik

Wnet po utworzeniu naszej Misji ks. Janusz Zych TChr – pierwszy dyrektor Misji – wyszedł z inicjatywą stworzenia małego zaplecza liturgicznego w postaci kartek świątecznych, dewocjonaliów, książek i innych artykułów religijnych. Początkowo sklepik prowadziła rodzina Bykowskich, a następnie posługę tę podjęli pp. Jan i Barbara Górz. Obecnie pomaga również p. Magda Kamińska.

W kościele sklepik ma swoje pomieszczenie w lewej części. Zakupy można robić po każdej Mszy Św. w niedzielę.

Biblioteka

Biblioteka

W czasach „potopu informacyjnego” nie jest łatwo znaleźć dobrą książkę. Stąd inicjatywa naszej dzielnej katechetki, p. Fryderyki Kubica, by założyć bibliotekę „VERBUM” w naszym kościele. W salce na balkonie mamy już trzy szafy i regał, w których są książki religijne, katolickie i patriotyczne. W zasobach biblioteki znajduje się ok. 2.000 książek.

Państwo Fryderyka i Leonard Kubica serdecznie zapraszają, a książki będzie można wymieniać w niedziele, w przerwie pomiędzy Mszami św.