ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM ARKA PANA I PRZYJACIELE

W każdy czwartek nasze spotkania rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 7:00pm w kościele. Po Mszy św. odbywa się spotkanie modlitewne, na które zazwyczaj składa się zaproszenie Ducha Św. do poprowadzenia spotkania, modlitwa uwielbienia, konferencja ks. Tomasza – opiekuna grupy oraz dzielenie w grupach. Nasza formacja duchowa pozwala odkrywać nam nasze charyzmaty, by dzielić się nimi w małych wspólnotach – rodzinie jak i z całym Kościołem. Pragniemy wzrastać dla większej chwały Bożej i odnajdować Boga w naszej codzienności. Naszej formacji przyświeca maksyma św. Ignacego Loyoli:

Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.

 

Jeśli chcesz się przyłączyć – czekamy na Ciebie!

Opiekun grupy ks. Tomasz Pietrzak SChr

Rada Parafialna

Rada parafialna – organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania. Rada parafialna stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

 

Przy naszej parafii istnieją dwa typy rad parafialnych:

Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań duszpasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.

Rada finansowa – rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

CZŁONKOWIE RADY DUSZPASTERSKIEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY: Mariusz Kwaśniak
SEKRETARZ RADY: Fryderyka Kubica
KOMISJA CHARYTATYWNA: Marta Penc
KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY: Bogusia Bukowska
KOMISJA DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ: Jolanta Smoter, Marek Gracz
KOMISJA GOSPODARCZA: Adam Jakubiak, Damian Mazur
KOMISJA KULTURALNA: Agnieszka Stankiewicz
KOMISJA LITURGICZNA: Jadwiga Pajor
KOMISJA SZKOLNO-OŚWIATOWA: Barbara Musiał, Fryderyka Kubica
RZECZNIK PRASOWY: Agnieszka Stankiewicz
Stanisław Bujak
Kapłani i Siostry: stałymi członkami Rady.


CZŁONKOWIE RADY FINANSOWEJ
:

Grzegorz Kozioł
Mariusz Kwaśniak
Lucyna Gawryluk
Maciej Stanio
Beata Świerc
Piotr Tyrka

Ministranci

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

Jeżeli chcesz zostać ministrantem-skontaktuj się z ks. Piotrem Janasem SChr

Ministranci z naszej parafii mają systematyczne spotkania formacyjne, które odbywają się we wtorki. Ponadto każdy ministrant jest zobowiązany do służenia na wyznaczony termin wg grafiku, (grafik w zakrystii ministrantów).

 

 

Zbiórki:

I wtorek miesiąca: MSZA ŚWIĘTA „PONTYFIKALNA” – to jest Msza święta na której gromadzi się cała służba liturgiczna, jest to Msza Uroczysta z całą bogatą oprawą liturgiczną (kadzidło i asysta przy Celebransie). Po mszy spotkanie dla starszych ministrantów w kościele lub w Centrum Pastoralnym oraz spotkanie kandydatów nam ministrantów.

II wtorek miesiąca: Spotkanie dla MINISTRANTÓW MŁODSZYCH  – spotkanie po Mszy w kościele lub w Centrum Pastoralnym.

Raz w miesiącu jest organizowane WSPÓLNE WYJŚCIE DLA WSZYSTKICH MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW. JEST TO CZAS WSPÓLNEJ REKREACJI I ZABAWY.

 

Lektorzy

Spełnianie przez lektorów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół Słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary„. Słowo Boże jest istotnym elementem życia i wzrostu duchowego chrześcijanina. Właściwe jego odczytanie i przekazanie wiernym pomaga w głębszym przeżyciu Eucharystii.

Grupa Lektorów naszej Parafii czyta słowo Boże w czasie liturgii niedzielnej i świątecznej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Przewodniczącą lektorów w naszej Parafii jest p. Jadwiga Pajor – nr tel. 630-924-7741.

Opiekę duchową i formacyjną nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz.

Chór Parafialny im. św. Jana Pawła II

Do naszego grona zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiew, chcą doświadczyć czym jest piękno muzyki kościelnej oraz popracować nad swoim warsztatem wokalnym.

Próby Chóru odbywają się w środy o godz. 07:30 p.m. w Centrum Pastoralnym. Osoby, które chcą zapisać się do chóru, prosimy o kontakt z p. organistą Zbigniewem Blicharzem (tel.: 773-616-9284).

Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Proboszcz

Sztuki piękne są wyrazem dwoistej natury człowieka: idealnej i zmysłowej, duszy i ciała. Strona zmysłowa działa na wzrok, […] duchowa zaś strona sztuki znajduje swój wyraz najwybitniejszy w muzyce, oddziaływa na słuch i przezeń ma dostęp do życia wewnętrznego, wyrazem zaś harmonijnego zespolenia sztuk wzroku ze sztuką słuchu jest poezja”. (bł. abp J.A. Nowowiejski)

Zespół Misericordia

Zespół muzyczny „Misericordia” towarzyszy Liturgii Mszy św., gra na nabożeństwach i podczas różnych wydarzeń parafialnych i nie tylko. Oprawa muzyczna zespołu na stałe wpisała się w przeżywanie młodzieżowych niedzielnych Mszy Świętych. o godz. 07:00 p.m.

Próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 08:00 p.m.

Kierownikiem zespołu jest p. Jacek Krępulec.Opiekunem duchowym zespołu jest ks. Proboszcz

Zespół młodzieżowy

Jesteś uczniem klasy VIII oraz z High School, potrafisz i chcesz śpiewać lub grać na instrumentach. Zapraszamy do jeszcze większego odkrywania piękna swoich talentów i wykorzystywania ich w twórczy sposób.

Przy parafii od roku istnieje Zespół Młodzieżowy.
Próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 08:15 p.m. w kościele lub w Centrum Pastoralnym oraz w co drugą niedzielę o godz. 5.00 p.m.

Zespołem opiekuje się ks. Piotr Janas i Bartek Cieżobka

Piesni na niedziele

Scholka dziecięca

Scholka dziecięca „Boże Perełki” składa się z dzieci od 5 do 14 lat,które wielbią Boga piosenką. Dzieci śpiewają na Mszy św. w niedziele o godz. 11:00 a.m. Próby odbywają się w środy w Centrum Pastoralnym o godz. 6:45 p.m.
Scholkę prowadzi ks. Piotr Janas i p. Iwona Helinski.

– PLAN ZAJĘĆ NA MARZEC –

W każdą środę marca:
6:00 p.m. – Droga Krzyżowa.
6:45 p.m. – Próba w Centrum Pastoralnym.

8 marca – środa – Próba.
   12 marca – niedziela – NIE ŚPIEWAMY.
15 marca – środa – Próba.
19 marca – niedziela – ŚPIEWAMY na Mszy św. o godz. 11:00 a.m.
22 marca – środa – Próba.
26 marca – niedziela – ŚPIEWAMY na Mszy św. o godz. 11:00 a.m.
29 marca – środa – Próba.

Spiewnik Dzieci

Młodzież

Być młodym człowiekiem to wyzwanie, ale większym wyzwaniem dla młodego pokolenia to życie z pasją, odkrywanie piękna swojego człowieczeństwa i miłości Boga. Zapraszamy młodzież z klas VIII i High School, aby razem z młodymi ludźmi odkrywać prawdziwy sens istnienia, entuzjazm.

Aktualne informacje znajdziecie zawsze na FB: http://bit.ly/2w65Pow (nazwa grupy zamkniętej: Lombard – Młodzież)

Opiekunem młodzieży młodszej jest ks. Tomasz Pietrzak SChr

Krąg Miłosierdzia

Krąg Miłosierdzia jest grupą młodzieży studiującej i pracującej, skupionej wokół idei Bożego Miłosierdzia przekazanej przez Siostrę Faustynę. Duchowość wspólnoty jest prosta – codziennie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia i czyn miłosierdzia względem bliźniego.

Grupa powstała w 2011 roku. Dziś regularnie spotyka się co tydzień w niedziele po młodzieżowej Mszy Św. wieczornej. Oprócz formacji ciągłej, członków Kręgu można zobaczyć w rożnych akcjach parafialnych i zewnętrznych.

Opiekę duchową w Kręgu sprawuje Ks. Piotr.

Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to grupa dzieci w wieku od 7 lat i wzwyż, która w trakcie cotygodniowych spotkań żyje duchem ks. Blachnickiego, założyciela Ruchu Oazowego w Polsce.

Siostra Magdalena zaprasza na spotkania Oazy Dzieci Bożych, które odbywać się będą w czwartki o godz. 18:30 w Centrum Pastoralnym:

w 1 i 3 czwartek miesiąca  dzieci w wieku 7-10 lat,

w 2 i 4 czwartek miesiąca dzieci od 11 lat.

Spotkania rozpoczną się od października.

Do 26 września proszę zgłosić do s. Magdaleny dzieci chętne do udziału w Oazie.

NIESTETY W TYM ROKU NIE BĘDZIE SPOTKAŃ ZE SŁOWEM BOŻYM.

Opiekunem grupy jest s. Magdalena.

Dziecięca Grupa Słowa Bożego

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim). Chcemy, by dzieci naszej parafii miały możliwość poznania Boga w Jego Słowie.

Zapraszamy dzieci z klas V, VI i VII na spotkania ze Słowem Bożym, które odbywają się w poniedziałki o godz. 05:45 p.m. w kościele.

Spotkania prowadzi s. Magdalena.

Krąg Biblijny dorosłych

Krąg Biblijny dorosłych spotyka się zawsze w co drugi poniedziałek w Centrum Pastoralnym o godz. 08:00 p.m. Pochylamy się nad Słowem Bożym, aby drogą Lectio Divina wprowadzić to Słowo w życie osobiste i wspólnotowe.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach modlitewnych ze Słowem Bożym.

Najbliższe spotkania odbędą się: październik:  1,15,29; listopad: 12,26; grudzień: 3, 17

Opiekunem grupy jest ks. Piotr Janas

Domowy Kościół

 

Jesteśmy grupą rodzin katolickich, które chcą uczyć się, jak być lepszym małżeństwem i rodziną, jak odkrywać siłę sakramentu małżeństwa i Boski plan dla nas. Ponieważ życie nie jest proste i doświadczamy wielu trudności, także grzechów, potrzebujemy Bożej łaski, aby nie poddawać się, ale odkrywać to, co ważne i piękne w rodzinie, w życiu. Domowy Kościół pomaga nam wzajemnie się mobilizować oraz dążyć do Boga wyznaczona przez Ruch droga formacji. Co miesiąc spotykamy się w grupie 4-7 małżeństw w obecności księdza moderatora, który czuwa nad spotkaniem. Domowy Kościół organizuje weekendowe i wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne dla rodzin.

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej lub zapisać do Wspólnoty DK, zapraszamy na stronę:

www.dkoaza.com

Email : info@dkoaza.com

Para Odpowiedzialna- Renata i Krzysztof Kaczor
Tel :847-401-1814

 

 

Straż Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa

Zadaniem tej wspólnoty jest codzienna modlitwa, której celem jest uczczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Straż Honorowa NSPJ spotyka się na wspólnej modlitwie w I soboty miesiąca po Mszy Świętej o godz. 06:00 p.m.

Opiekunem grupy jest ks. Piotr.

Geneza Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka – statua Najświętszego Serca Pana Jezusa – prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem „… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia – św. Franciszka Salezego: „chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

Apostolat Margaretka

Osoby należące do grupy modlitewnej Margaretka codziennie modlą się za kapłanów.

Spotkania grupy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.  09:00 a.m.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę zgłoś swoją gotowość dzwoniąc pod nr. tel. 630-965-7350 (p. Urszula).

Opiekunem duchowym tej grupy jest ks. Tomasz.

Róże Żywego Różańca

W naszej wspólnocie istnieją dwie Róże Różańcowe dorosłych oraz dwie Róże dziecięce. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 09:00 a.m. (dorośli) oraz o godz. 11:00 a.m. (dzieci) odbywa się zmiana tajemnic różańcowych z podaniem intencji modlitewnej na dany miesiąc.

Osobami odpowiedzialnymi za grupy są: p. Anna Grabiec, p. Alicja Przednówek oraz p. Fryderyka Kubica (dzieci).

Opiekunami duchowymi Róż Różańcowych są: ks. Proboszcz (dorośli) oraz ks. Piotr Janas (dzieci).

ZASADY FUNKCJONOWANIA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH:

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec Rodziców w intencji dzieci powstał jako efekt rekolekcji, które odbyły się w 2001 roku w Gdańsku-Oliwie. Rekolekcje zdominowane były modlitwą o przebaczenie i uzdrowienie relacji rodzice – dzieci. Otwierając się na uzdrawiające działanie Ducha Świętego, także i w naszej Parafii powstała idea modlitwy rodziców za dzieci. Przy naszej parafii istnieje już 17 Róż.

Pierwsze Piątki miesiąca na Mszy św. o godz. 07:00 p.m. zawierzamy Maryi nowe Róże Rodziców, a po Mszy św. – wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec za dzieci.

Zapraszamy odwiedzić stronę internetową, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące Różańca Rodziców za dzieci.
http://www.rozaniecrodzicow.pl/

Rodzice pragnący dołączyć się do tej Wspólnoty Różańcowej proszeni są o kontakt z panią Beatą, tel.: 773-544-5031.

Opiekunem duchowym jest ks. Piotr Janas.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa (skrót JRR) jest wielomilionową wspólnotą o światowym zasięgu.

Zrodziła się na Jasnej Górze, w okresie odnowy religijnej Narodu Polskiego. W odpowiedzi na milenijne wezwanie Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego ”Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”, paulin O. Bronisław Matyszczyk odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. 6 stycznia 1968 roku powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa oddana opiece Świętych Aniołów Stróżów.

Osoby należące do róż parafialnych mogą włączyć się do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i nie są obowiązane do odmawiania drugiej tajemnicy różańca. Wszyscy bowiem zespoleni w modlitwie różańcowej stanowią jedną wielką wspólnotę (ze statutu JRR)

Strona internetowa JRR: www.jrr.org.pl

Kontakt: Dorota 630-395-7893, Maria 630- 965-4221.

GRUPA MODLITEWNA KRÓLOWEJ POKOJU

Postem i modlitwą możecie zatrzymać wojny i katastrofy naturalne” – to są słowa Matki Bożej.

Celem grupy modlitewnej Królowej Pokoju jest modlitwa różańcowa w intencjach Maryi Królowej Pokoju: o pokój na świecie, o zwycięstwo Chrystusa i Jego Królestwa, za papieża, biskupów i kapłanów, za dusze czyśćcowe, za rodziny, za chorych, za cierpiących, za niewierzących.

Spotkania grupy odbywają się w każdą pierwsza środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Królowa Pokoju czeka na nowych członków, dla których ważny jest pokój serca, pokój w rodzinie, Ojczyźnie i na całym świecie.
Czekamy na Ciebie, siostro i bracie.

Opiekunem duchowym grupy jest Ks. Proboszcz.

Koordynatorką grupy jest Maria Michalska:
tel.: (224) 659-31-98
e-mail: krolowa.pokoju.lombard@gmail.com

Grupa Pro-life

Zapraszamy do modlitwy w obronie nienarodzonych.

W trzecie środy miesiąca członkowie naszej Misji modlą się cały dzień przy klinice aborcyjnej „Advantage” w Wood Dale, IL.

Zgłoszenia i szczegóły u p. Doroty, e-mail: pdw10@sbcglobal.net

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca członkowie naszej Parafii podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Osoby te modlą się codziennie przez dziewięć miesięcy  „dziesiątką” Różańca za poczęte dziecko, aby narodziło się bez problemów.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Fryderyka Kubica.

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą„. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Poradnictwo Rodzinne

Coraz częściej borykamy się z problemami małżeńskimi i wychowawczymi, w których szukamy kompetentnej pomocy. Dlatego w  uroczystość Zesłana Ducha Świętego A.D. 2009 otworzyliśmy w naszej Parafii Poradnictwo Rodzinne, w którym służą pp. Piotr i Halina Tyrka.

Poradnictwo współpracuje  z profesjonalistami zajmującymi się rzeczywistością rodziny: psychologiem, psychiatrą, ginekologiem, prawnikiem, Kościołem Domowym, kapłanami. Na spotkanie można umówić się telefonicznie, pod nr: 1-630-582-1505.

Marszałkowie

Marszałkowie witają przychodzących, wskazują wolne miejsca w ławkach, troszczą się o zbieranie kolekty.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest p. Stanisław Bujak – nr. tel. (630) 543-2156.

Opiekunem duchowym grupy jest ks. Proboszcz.

Grupa licząca kolektę

Grupa licząca kolektę pomaga w liczeniu tacy, wpłacie pieniędzy do banku.

Osobą odpowiedzialną za grupę jest s. Magdalena.

Klub Seniora „Złota Róża”

Klub Seniora spotyka się przy kawie i poczęstunku w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 03:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Opiekunem duchowym Klubu jest ks. Proboszcz

Grupa AA

Spotkania „zamknięte” dla członków grupy AA, odbywają się we wtorki o 08:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Każdy ostatni wtorek miesiąca – ma charakter „otwarty” – może przyjść każdy, zainteresowany problematyką.

Kontakt p. Wojciech: +1 (773) 848-1821

Grupa AL-ANON

Jeśli ktoś z twoich bliskich ma problem alkoholowy, przyjdź do nas. Podzielimy się z Tobą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania w każdy wtorek o godz. 08:00 p.m. w Centrum Pastoralnym. W każdy pierwszy czwartek parzystego miesiąca (luty, kwiecień, etc.) spotkanie otwarte dla każdego.

Kontakt: 847-962-0677 lub 630-442-3755.

Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta

Próby Orkiestry Dętej odbywają się w poniedziałki o godz. 07:00 p.m. w Centrum Pastoralnym.

Zapraszamy młodzież, dzieci oraz dorosłych grających na instrumentach dętych do wstąpienia w nasze szeregi.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrygentem, panem Mirosławem, nr telefonu: 708-404-7378.
Opiekę nad Orkiestrą sprawuje ks. Sergiusz.

Oto kilka fragmentów z występów naszej Orkiestry Dętej:

„Maryjo Królowo Polski”
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”
„My chcemy Boga”
„Kolęda Bóg się rodzi moc truchleje”

Zespół Taneczny Mała Wisła

Zespół Taneczny „Mała Wisła” jest tanecznym zespołem dziecięcym kultywującym tradycje polskie.

Próby odbywają się w każdy poniedziałek od godz 05:00 p.m. do 6:30pm (dzieci od lat 5-7).
W każdy piątek zaś, w Adisson Park District, 1776 Centennial Park (w pobliżu Sam’s Club i I-355) od godz. 05:30 do 08:30 p.m. są zajęcia dla dzieci od lat 8 do wieku dorosłego.

Dalsze informacje i kontakt: Irena Jarocińska, tel: 630-307-2482 (wieczorem).

Służba parkingowa

Służba Parkingowa, potocznie nasi „Parkingowi” to przede wszystkim młodzi ludzie, wolontariusze, czyli silna grupa, która koordynuje ruch na parkingu przy kościele naszej Parafii.

Opiekę nad Służbą Parkingową sprawuje ks. Proboszcz.

Kawiarenka parafialna

Kawiarenka działa od początku istnienia Parafii. Idea tej posługi polega na stworzeniu zaplecza dla wspólnotowego spotkania parafian po Mszy św. Sprzedaż kawy, pączków, ciasta, okazjonalnie obiadów przynosi również dodatkowe dochody przeznaczone na spłatę zadłużenia budowy naszej świątyni.

Kawiarenka znajduje się w Centrum Pastoralnym.

Sklepik

Wnet po utworzeniu naszej Misji ks. Janusz Zych TChr – pierwszy dyrektor Misji – wyszedł z inicjatywą stworzenia małego zaplecza liturgicznego w postaci kartek świątecznych, dewocjonaliów, książek i innych artykułów religijnych. Początkowo sklepik prowadziła rodzina Bykowskich, a następnie posługę tę podjęli pp. Jan i Barbara Górz. Obecnie pomaga również p. Magda Kamińska.

W kościele sklepik ma swoje pomieszczenie w lewej części. Zakupy można robić po każdej Mszy Św. w niedzielę.

Biblioteka

Biblioteka

W czasach „potopu informacyjnego” nie jest łatwo znaleźć dobrą książkę. Stąd inicjatywa naszej dzielnej katechetki, p. Fryderyki Kubica, by założyć bibliotekę „VERBUM” w naszym kościele. W salce na balkonie mamy już trzy szafy i regał, w których są książki religijne, katolickie i patriotyczne. W zasobach biblioteki znajduje się ok. 2.000 książek.

Państwo Fryderyka i Leonard Kubica serdecznie zapraszają, a książki będzie można wymieniać w niedziele, w przerwie pomiędzy Mszami św.