Powołanie to jest to wszystko, co nie jest moja wolą. Powołany przez Boga prowadzony jest przez Niego ze znakiem Bożym, jak lampą nad głową. Powołany przez Boga jest człowiekiem, od którego Bóg najwięcej wymaga. Być powołanym przez Boga – to być człowiekiem powołanym do miłości heroicznej, bezinteresownej„.
(ks. Jan Twardowski)

Cieszymy się, że tu jesteś. Szukasz sensu życia, pytasz Boga co robićdalej? Możesz porozmawiać z księżmi, którzy pracują w Twojej parafii.

Dowiedz się więcej:

BIURO POWOŁAŃ KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓWhttp://www.powolania.chrystusowcy.pl/

DIOCESE OF JOLIET VOCATION OFFICEhttp://www.dioceseofjoliet.org/vocations/

Modlitwa bł. Jana Pawła II o nowe powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen.