PIERWSZA  KOMUNIA ŚWIĘTA – uroczystość katolicka, w której podczas Mszy Świętej dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli prawdziwe ciało Chrystusa. Pierwsza  Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej. Przed I Komunia Święta wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ: 
Przygotowanie odbywa się zarówno przy parafii jak i w szkołach.
W prawym górnym rogu pod obrazkiem jest możliwa do pobrania „Karta Zapisu do parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard„.

  • Poświęcenie świec dla szkoły św. Faustyny – 15 lutego 2020 r., godz. 9:30am

Przypominamy o odświętnym stroju dzieci i rodziców, bowiem na uroczystości poświęcenia będzie nakręcany film.

Przymiarka ALB dla dzieci ze szkoły św. Faustyny: 22 lutego, od 9am do 4pm, Centrum Pastoralne

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

SZKOŁA ŚW. FAUSTYNY – 9 MAJA 2020

(godz. 10am – 3A, 3B, 3D, 3E; godz. 1:30pm – 3pA, 3pB, 3C)

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

SZKOŁY: SCHAUMBURG, ADDISON, NAPERVILLE – 23 MAJA 2020

(godz. 10am – 3A, 3B Schaumburg i Addison; godz. 1:30pm – 3pA, 3pB Schaumburg i Naperville)

Wstęp do artykułu:
„Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce…”

Zgloszenie do I Komunii

Sacrament of Reconciliation – I Confession

1668_Karta zapisu do Parafii

1668_ks. M. Dziewiecki