Wyjaśnienie motta i logo

Motto oraz logo są syntezą Roku Jubileuszowego.

Motto Roku Miłosierdzia "Miłosierni jak Ojciec" (wg Łk 6,36: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny») - te  słowa  to  propozycja życia miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać  miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38).

Logo jest dziełem Ojca Marko I. Rupnika  S.J. i prezentuje się jako mała suma teologiczna tematu miłosierdzia. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego  człowieka, logo  wskazuje  miłość  Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem.  Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aż do głębi  ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie.  Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz,  w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze  wzrokiem człowieka.  Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując  w  Jego  wzroku  miłość  Ojca,  odkrywa  w  Chrystusie  nowego  Adama,  a  także  swoje  własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona  jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna  dla  ikonografii i  starożytnej  i  średniowiecznej,  gdyż  odwołuje  się  do  obecności  dwóch  natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze  stopniowo  jaśniejszym  w  kierunku  zewnętrznym  sugerują  ruch  Chrystusa,  który  wyciąga  człowieka  z  nocy  grzechu  i  śmierci.  Z  drugiej  strony,  głębia  ciemniejszego  koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.


Oficjalna strona Jubileuszu Miłosierdzia: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

Odsłon: 842