Straż Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa

Zadaniem tej wspólnoty jest codzienna modlitwa, której celem jest uczczenie Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Straż Honorowa NSPJ spotyka się na wspólnej modlitwie w I soboty miesiąca po Mszy Świętej o godz. 06:00 p.m.

Opiekunem grupy jest ks. Piotr.

Geneza Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka - statua Najświętszego Serca Pana Jezusa - prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę. Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: "szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem "... Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: "jednej godziny nie mogliście czuwać?". Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia - św. Franciszka Salezego: "chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich". Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

 

 

Odsłon: 3779