34 nowych kandydatów na ministranta

W niedziele 3 listopada na Mszy świętej o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość oficjalnego rozpoczęcia przygotowania do posługi ministranta naszych kandydatów. Udział wzięło 34 chłopców którzy zgłosili swoją chęć do bycia ministrantem. Chłopcy otrzymali białe szarfy które zostały nałożone przez ks. Proboszcza. Kandydaci odmówili modlitwę aby ten czas przygotowania się do posługi ministranta był czasem dobrym i błogosławionym. Bogu niech będą dzięki za naszych kandydatów i całą służbę liturgiczną ołtarza. Bóg zapłać rodzicom którzy tworzą wraz z synami naszą ministrancką wspólnotę i także biorą udział w posłudze ministranckiej poprzez przywożenie i pilnowanie grafiku zbiórek i posługi. Drodzy parafianie otoczmy naszą modlitwą 34 kandydatów ich rodziny a także naszą całą wspólnotę minitrancką. Zachęcam także do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej i ministranckiej. Módlmy się wciąż o nowych ministrantów. Bóg zapłać !!!