Bierzmowanie 2018

„Wszystkich napełnił Duch Święty.” (por. Dz2,1-12)
W sobotę – 17marca 2018r. – 182 osoby otrzymały, Sakrament Bierzmowania w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard, przez posługę bpa Wiesława Lechowicza.