Formacyjny wyjazd ministrantów i scholi młodzieżowej do WI.

W dniach od 14-16 lutego odbył się formacyjny wyjazd dla ministrantów starszych i scholii  młodzieżowej do Wisconsin. Podczas wyjazdu młodzież zbierała się na codziennej Eucharystii, uczestniczyła w codziennej porannej i wieczornej modlitwie oraz w rozważaniu Słowa Bożego, adoracji, słówku formacyjnym. Na wyjeździe nie zabrakło czasu na kulig, spotkanie przy ognisku, dyskotekę, wzajemne poznanie się, a także i na narty. W spotkaniu formacyjnym wzięło udział 40 osób. Bardzo dziękuję paniom: Marysi Szkaradek i Marzenie Razniak za posługę w kuchni i za poświęcony swój czas. Dziękuję panom: Janowi Szkaradek, Mirosławowi Kielar i Piotrowi Szkaradek za posługę kierowców. Dziękuję naszym parafianom państwu Markowi i Agnieszce Hanusiak za udostępnienie nam domku, naszej bazy noclegowej. Jest to wspaniałe miejsce do odpoczynku w lecie i zimie. Dziękuję ks. Proboszczowi za to, że zawsze błogosławi wszelkim inicjatywom duszpasterskim dotyczących dzieci i młodzieży. To dzięki wsparciu ks. Proboszcza możemy rozwijać takie inicjatywy, które jednoczą rodziny, młodzież i dzieci. Bóg zapłać !!! – ks. Krzysztof Janicki SChr.