Misterium Mszy Świętej

24 marca po Mszy wieczornej w naszym Sanktuarium odbyło się Misterium Tajemnicy Mszy Świętej wedłu wizji mistyczki Cataliny Rivas. W przedstawieniu wystąpiły dzieci, młodzież i dorośli z polskich kościołów katolickich w Chicago. Mogliśmy dzięki temu głębiej wejść w tajemnice Eucharystii, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego wzrastania w wierze.