Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej

W poniedziałek Wielkanocny o godz. 6.30 pm do naszego kościoła została wprowadzona figura Matki Bożej Fatimskiej, która peregrynuje po naszej diecezji. Mszą Świętą wieczorną „przywitaliśmy” Maryję w naszej wspólnocie. Nawiedzenie Maryi w swej figurce było oakzją modlitwy i zawierzenie JEJ wszytkich naszych spraw. Następnego dnia w południe pożegnaliśmy figurę Matki Bożej.