Poświęcenie i odsłonięcie tablicy Kapelanów Katyńskich