Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 02/22/2021 – grupa 1