Wakacje z Bogiem Yorkville

W dniach od 17 do 23 czerwca dzieci z parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard i Domu Samotnej Matki uczestniczyły w rekolekcjach oazowych (ewangelizacji) w ośrodku PNA w Yorkville. Było to pięć pełnych dni rekolekcji (dodając dzień przyjazdu i wyjazdu – siedem). Był to czas wypełniony głoszeniem podstawowych prawd naszej wiary. Przypomnieliśmy sobie w tych dniach o Bożej miłości, o grzechu, o zbawieniu, o możliwości nawiązania dialogu z Bogiem przez modlitwę i sakramenty święte. Każdego dnia oprócz czasu na zabawę, basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe, dzieci miały możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej oraz spotkania ze Słowem Bożym (w tym codziennie osobistą modlitwę Słowem Bożym – tzw. Namiot Spotkania). Wieczorami spotykaliśmy się na nabożeństwach, które pomagały przeżyć poznane prawdy wiary. Ze świadectw dzieci i ich codziennego dzielenia się doświadczeniem wiary bardzo jasno wynikało, że był to dla nich czas spotkania z żywym, prawdziwym i działającym Bogiem.