Wyjazd ministrantów do Detroit

W dniach 26-28 października grupa 18 ministrantów wraz z 5 rodzicami i opiekunem ks. Piotrem Janasem SChr udała się do Detroit. W parafii św. Floriana w Hamtramck, gdzie nocowaliśmy zostaliśmy serdecznie przyjęci przez proboszcza ks. Mirosława Frankowskiego-chrystusowca. Zwiedziliśmy muzeum Forda Detroit, seminarium polonijne Orchard Lake, były także rozgrywki piłki nożnej a przede wszystkim wspólna Msza święta.